Hjem

 Quiltebilder

 Quiltelinker

 Slektsiden

 Bamble Frikirke

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Sist oppdatert: 12.03.2003

 Bønnebilder i Bamble Frikirke     


Bildene er bønnestasjoner som vi stopper opp ved når vi har våre ukentlige bønnemøter, men de inngår også som en del av utsmykkingen av kirken

 Menigheten

Her ber vi for de forskjellige virkegrenene og aktivitetene i kommende uke, om beskyttelse og framgang for arbeidet

 

 Frelse

Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Menighetens visjon er å vinne nye mennensker for Kristus og gjøre de til Kristus etterfølgere. Så her ber vi for folk i boligområdene, slekt og venner, at de må oppleve å få et møte med Jesus

 

 Pastoren og lederne

Her ber om beskyttelse for våre ledere og familien, at lederne må få visdom til å lede rett, ta de rette beslutninger osv

 

 Misjonen

Matt 28:19-20 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Her ber vi for kirkesamfunnets misjonærer og arbeidet, for annet misjonsarbeid menigheten eller vi som enkelt personer er opptatt av.

 

 Myndigetene

Kommunevåpnet til Bamble symbolerer all offentlig myndighet på kommunalt og  landsbasis, slik som storting, regjering, kommunestyre, helsevesen, skolevesen, media osv

 

 Helbredelse

'ved Jesus sår har vi fått legedom'

Vi tror at vi har fått tilgang til helbredelse for alle sykdommer pgs Jesus død og oppstandelse. Derfor ber vi med frimodighet om helbredelse og ser ofte resultater.