Herre og omegn 

  Anne-Lise's aner

  Tore's aner

  Kilder

  Bibliografi

  Linker

  Artikler

  Etterlysninger

  Gjestebok

  Anne-Lises quilting

   

  Hjem

Sist endret

25/3-2004

 Kilde:  Solum mini 1 - 1701-1716


Dette er en avskrift av en avskrift av Solum kirkebok jeg har lånt av Grenland Ættehistorielag. Det er Erling Gjærum som har lagd denne avskriften.


Døpte 1701-1716  - fra 1713 er det overlapp med Mini 2, noen står  i mini 1 og noe i mini 2, samt noe i begge. Se Solumslekt også.

Forlovelser (Festesøl) 1701-1714

Bryllup 1701-1713

Døde/begravete 1701-1713

Nattverdsgjester 1711 - Et worddokument - Send mail hvis du ikke klarer å laste det ned


Siden presten ikke angir dato ved død, dåp osv, men skriver opp alle hendelsene under siste gudstjeneste må alle disse datoene  ansees som kun veiledende. En avskrift av en avskrift som allerede av og til normaliserer navnene må også sees på som et hjelpemiddel framfor en kilde. Dette er kun ment som et lite verktøy for å lettere få en oversikt. Jeg har heller ikke tatt med hvilken kirke en dåp ble utført i. Jeg har valgt å skrive av dette for eget bruk, men tror andre kan også ha glede av dette så derfor har jeg begynt å legge dette ut på nettet. Det kan forekomme skrivefeil og feil avskrift både fra meg og den opprinnelige avskriften. Finner du feil vil jeg gjerne få beskjed.

Asdal 23.3.2004 Tore Granly