Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Etterlysninger   Gjestebok    Mail          Sist endret 23/3-2004

KILDER - døde og begravne i Solum 1701-1713

 
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
1 .1701 Begravet  her Commercie Raad Borse .. 
1 23.Apr .1701 Død  Niels Øens barn
2 01.May .1701 Død  Gamle Taran i Leerodden
3 15.Jun .1701 Død Erik Hansens barn
3 24.Jun .1701 Død Styrmann Nils Jonsen
6 17.Jul .1701 Død Gjertrud Nilsdtr Klyve
6 17.Jul .1701 Død Erik Olsen Skilbreids barn Anna
? 30.Oct .1701 Død Olle Jacobsens sønn
12 20.Nov .1701 Død Anne Olsdatter Vold på Rennesund
13 07.Dec .1701 Død Jens Gjærums barn (den yngste)
13 11.Dec .1701 Død Jens Olsen på Stocken
13 25.Dec .1701 Død Mousr. Bortz
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
14 06.Jan .1702 Død Laurits Madsen Gisholts barn
16 02.Feb .1702 Død Ole Lunde
16 05.Feb .1702 Død Willem Tomesens lille barn
17 19.Feb .1702 Død Olle Røras litter datter Kirsten
19 05.Apr .1702 Død Erik Grytesunds barn Inger
22 13.May .1702 Død Jacob Turmands kvinne
31 05.Nov .1702 Død Kristen Omdalstrands barn
32 19.Nov .1702 Død Anna Bolvik
33 19.Nov .1702 Død Else Skreders sønn
33 03.Dec .1702 Død Halvor Lauritsen Gietsholts barn Laurits – født og dødt
33 10.Dec .1702 Død Børte, Gunder Kierebrenders
34 17.Dec .1702 Død Hr. Secreters husmann på Ørevik 
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
34 21.Jan .1703 Død Helje Olsens barn i Lervegt
34 21.Jan .1703 Død Lautits Madsens Gisholts lille son
34 28.Jan .1703 Død Klaus Andersens lille son i Aafosstrand
36 04.Feb .1703 Død Jørgen i Fjærestrands kvinne Anna
36 04.Mar .1703 Død Anders Meltvets lille dotter Ragnild
37 21.Mar .1703 Død Ellen Jørgensdatter i Fjærestrand
37 28.Mar .1703 Død Nils Skilbreids barn Lifve
37 28.Mar .1703 Død Anna Nilsdtr ved Porsgrunn
37 01.Apr .1703   Død Bjørn Skomakers stifsdtr Guru
41 29.May .1703 Død Hans Bergan
41 29.May .1703 Død Ivers Karri
42 17.Jun .1703 Død Søren Olsen på Lien
45 19.Aug .1703 Død Jacob Tvetten
45 19.Aug .1703 Død Amborg Torstensdatter  hennar Born
45 19.Aug .1703 Død Michel Smeds barn
45 02.Sep .1703 Død Gunder Tjærebrender
46 19.Sep .1703 Død Maren Kjeldsdatter og barnet
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
52 13.Jan .1704 Begravet Lifve Rugtvedt
52 13.Jan .1704 Begravet Nils Nilsen’s barn på Vold
52 13.Jan .1704 Død Et tvillingpar som ikek fikk dåpen, tilh Kristen Omdalstrand
54 10.Feb .1704 Begravet Halvor Valens lille barn er døfødt og begravet
54 10.Feb .1704 Begravet Søren Kristoffersen Skilbreid
54 19.Feb .1704 Død Halvor Gisholts barn er født og dødt
54 02.Mar .1704 Begravet Olle Omdals barn er døfødt og begravet
56 06.Apr .1704 Død Børte Siljan
56 06.Apr .1704 Død Gunnild Hanes
56 06.Apr .1704 Død Guru Haugen
56 27.Apr .1704 Død Olle Røras datter Aase
59 08.Jun .1704 Død Peder Weibyes son Nils
59 15.Jun .1704 Død Sara Amundsdatter på Weholt
61 13.Jul .1704 Død Jens Olsens barn i Gråten
63 14.Aug .1704 Død Anders Næsis barn døfødt
62 17.Aug .1704 Begravet Laurits Jonsens kvinne
62 31.Aug .1704 Død Helje Leiroddens son er død – bliven I vannet
62 31.Aug .1704 Død Erik Hansens lille datter Marthe
62 07.Sep .1704 Begravet ved Porsgrunn Garden. Kjell Jonsen fra Nesset
63 21.Sep .1704 Død Nils Melfalds barn
64 05.Oct .1704 Død Mathias Hansen på Sti
64 05.Oct .1704 Død Torsten Skilbreids barn Abraham
64 05.Oct .1704 Død Thore Rennesund 
67 07.Dec .1704 Død Halvor Weholts lille sønn Anders
68 14.Dec .1704 Død  Morten Rasmusens lille sønn Hans
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
70 02.Feb .1705 Død Laurits Hafnehaget?s  lille sønn
70 02.Feb .1705 Død Laurits Aspens kvinne forløst og fødte død barn
70 15.Feb .1705 Begravet Aslaug Hanes er døyd og begravet
71 15.Feb .1705 Død Kristian Pausens barn Anders
71 22.Feb .1705 Begravet Laurits Pedersen 
71 08.Apr .1705 Død Hans Tveitans barn
71 08.Apr .1705 Død Inger Jørgensdatter
111 01.May .1705 Død Erik Skilbreids lille datter Gunhild
74 08.May .1705 Død Morten Skomakers kvinne
75 21.May .1705 Død Johanes Bolviks datter Anna 
75 21.May .1705 Død Erik på Bolvik 
76 29.May .1705 Død Jørgen Fjærestrands Kirsten død andre dagen etter dåpen
76 05.Jun .1705 Begravet Kristen Envoldsens barn
76 07.Jun .1705 Død Anne Omdal 
74 15.Jun .1705 Død  Nils Ingebretsens og Marri Tollevsdatters barn Karen
78 11.Jul .1705 Begravet Jens Matsen i Faret
79 22.Jul .1705 Død Jens Isaksens lille datter Ellen
79 02.Aug .1705 Begravet Maren Olsdatter, Nils Klyves
80 26.Aug .1705 Begravet Jørgen Matsen av Phenør i Jylland drukna i vannet
80 06.Sep .1705 Død Morten Rasmusens barn
80 06.Sep .1705 Død Jens Isaksens lille barn
80 13.Sep .1705 Død Torjus Stensens lille datter Anna
82 14.Oct .1705 Død Kjeld Bjørntvedt
83 01.Nov .1705 Død Laurits Pedersens lille datter
84 08.Nov .1705 Død Nils Snedickers drengebarn er døfødt
85 25.Nov .1705 Begravet Kristen Nilsens Omdalstrands lille drengebarn døfødt
84 25.Nov .1705 Død Rasmus Rasmussens barn Anders (ved Porsgr)
85 25.Nov .1705 Død Ingeborg Bergan
86 13.Dec .1705 Begravet Anders Sørensens kvinne på Haugen ved Bolvik
86 13.Dec .1705 Begravet Gunild, Børger Olsens og 2 døfødte barn
86 13.Dec .1705 Død Gunder Pedersen i Gråten
87 20.Dec .1705 Begravet Jan Tomesens lille datter
85 26.Dec .1705 Begravet Hans Jonsens barn
85 26.Dec .1705 Begravet Hans Olsen Skilbreids lille datter Maren
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
88 10.Jan .1706 Begravet Hans Smeds og Lange Jørgens 2 piker 
88 17.Jan .1706 Død Jens Masmeisters lille barn
89 24.Feb .1706 Død Nils Olsens barn Maren
90 14.Mar .1706 Begravet Kristian Paulsens sønn
90 14.Mar .1706 Begravet Peder Salmakers datter Anicken
91 01.Apr .1706 Død Laurits Arnesaens datter
91 01.Apr .1706 Død Halvor Siljans sønn Jens
91 01.Apr .1706 Død Peder Meltvets datter Anne
91 01.Apr .1706 Død Laurits Jonsen ved Porsgrunn
92 18.Apr .1706 Død Guttorm Dahls kvinne fødte et døfødt barn
93 25.Apr .1706 Begravet Wraal Storoddens barn
93 25.Apr .1706 Begravet Ole Telebondes barn
93 25.Apr .1706 Død Laurits i Gråtens kvinne
93 03.May .1706 Død Torsten Molhaugen
93 03.May .1706 Død Anders Andersens barn
93 03.May .1706 Død Kristen Rugtvedts lille sønn
93 03.May .1706 Død Simen Eskildsens lille barn
91 30.May .1706 Død Nils Øens barn Maren
97 01.Aug .1706 Begravet Bente Jonsen til Rasmus Rasmussen ved Porsgrunn
97 08.Aug .1706 Død Jens Eskildsens datter 
99 12.Sep .1706 Død Ingebret Torjusen i Gråten
101 17.Oct .1706 Død Inger Simonsdatter Meen
103 07.Nov .1706 Død Jørgen Fjærestrands barn Halvor
103 17.Nov .1706 Død Hr. Secreters yngste son Halvor
103 17.Nov .1706 Død Anders Melfald
104 05.Dec .1706 Død Nils Ingebretsen på Skilbreid
105 29.Dec .1706 Død Aavet Pedersdatter på Mellem
105 29.Dec .1706 Død Hans Eriksen Sollum
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
106 09.Jan .1707 Begravet Et lite barn i Gråten tilh. Karen N.
106 09.Jan .1707 Død Maren Torstensdatter fødte døfødt barn
107 02.Feb .1707 Død Klaus Klyves lille sønn Jacob
107 06.Feb .1707 Død Peder Findals barn 
108 13.Feb .1707 Død Karen Næs i Kilebygden
108 13.Feb .1707 Død Olle Sonstvet i Kilebygden
108 06.Mar .1707 Død Anna Michelsdatter på Aafos
109 20.Mar .1707 Død Nils Aaslands lille barn
109 20.Mar .1707 Død Anders Anderses kone i barselseng, barnet er dødfødt
109 22.Mar .1707 Død Klaus Bergans lille datter Sara
109 27.Mar .1707 Død Veljordt Marren?s barn Gunhild
109 03.Apr .1707 Død Nils Mickelsen på Dolva
110 10.Apr .1707 Død Guttorm Dalls lille datter Ingeborg
111 21.Apr .1707 Død Kirsti Hansdatter på Dolva
111 01.May .1707 Død Olle Jacobsen på Vold
112 15.May .1707 Død Gamle Børte ved Porsgrunn
114 13.Jun .1707 Død Peder Weibye
115 24.Jun .1707 Begravet Stephen Andersen Vold
115 24.Jun .1707 Død Jons Nilsen, en suartters??? Barn
116 17.Jul .1707 Død Maren, Jens Kiils ved Porsgrunn
118 09.Sep .1707 Begravet Guttorm Jonsens lille sønn Jon
119 25.Sep .1707 Død Kristen Skilbreid
120 12.Oct .1707 Død Laurits Skree
120 12.Oct .1707 Død Find på Vold
122 01.Nov .1707 Død Jacob Rugtvedt og kvinne Marthe eit dødfødt pikebarn
123 27.Nov .1707 Død Jørgen Fjærestrands barn Anne
124 09.Dec .1707 Død Paul Simensens kvinne fødde et dødfødt barn
124 11.Dec .1707 Død Sigri Sti
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
125 08.Jan .1708 Død Laurits Rasmusen Birkeøen
125 08.Jan .1708 Død Isak Andersenpå Stensrød
125 10.Jan .1708 Død  Klaus Klyves barn Anna
126 22.Jan .1708 Død Hans Jensens ælste datter 
126 22.Jan .1708 Død Margrete Aanerød
126 02.Feb .1708 Død Tosten Klausen Klyve
128 04.Mar .1708 Død Anne, Kristen Omdalstrands
129 14.Mar .1708 Død Jens Andersens kvinne fødte et døfødt barn
130 06.Apr .1708 Begravet Johannes Bolviks barn Isak
130 10.Apr .1708 Begravet Jon Abrahamsen Sjøtvet
130 25.Apr .1708 Død Korneliuses lille barn
131 29.Apr .1708 Død Martha i Elven
132 17.May .1708 Død Halvor Dolvas lille son Torsten
133 29.May .1708 Død Anne, Klays Lunds i Kirringtejen
133 03.Jun .1708 Død Guru Jacobsdatter Vebakke
135 06.Jul .1708 Død Hr Peders dtr Anna Chatharina
135 08.Jul .1708 Død Klaus Bergan
136 25.Jul .1708 Død Olle Eriksen Hanes gård
136 01.Aug .1708 Død Jon Jacob Neuspitzen, Visitør
137 05.Aug .1708 Død Isak Elsets lille datter
137 24.Aug .1708 Begravet Rasmus Rasmussens kjæreste
137 24.Aug .1708 Begravet 2 av kongens matroser, drukna i vannet
138 26.Aug .1708 Død Olle Sørensen Lahelle
138 16.Sep .1708 Død Gunhild Fiellet på Mellem
138 23.Sep .1708 Død Jon Tomesen på Vold
140 20.Oct .1708 Død Serg. Mats Olsens barn Rasmus
142 11.Nov .1708 Død Karen Nilsdatter sal: Morren Rasmussens
142 18.Nov .1708 Død Porsgrunn, Erik Hansens barn 
142 25.Nov .1708 Død Anne, Kristian Stavdals
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
144 05.Jan .1709 Død Erik Hansen i Gråten
144 06.Jan .1709 Død Børte Andersdatter op Bjørntvet
144 13.Jan .1709 Død Aslaug Klyve
144 13.Jan .1709 Død Bjørn Skomakar
144 13.Jan .1709 Død Søren Marrom
144 13.Jan .1709 Død Anders ...tvedts barn
145 27.Feb .1709 Begravet Peder Findals barn døføtt
148 04.Mar .1709 Død Hans Jonsens barn
148 07.Mar .1709 Død Atheel Torstensdatter på Høegset
146 13.Mar .1709 Død Laurits Torgrimsen i Aafosstrand
146 17.Mar .1709 Død Mathias Klausens på Klyve 
148 21.Apr .1709 Død Kari (Stockrens?
149 28.Apr .1709 Død Morten Hansens sønn Anders
150 05.May .1709 Død Anders Jonsens barn Inger
150 21.May .1709 Død Barbro Klyveberg
151 02.Jun .1709 Død Klaus Lunde
151 02.Jun .1709 Død Levor Bjørbæk
152 16.Jun .1709 Død Karen, Hans Jensens
152 24.Jun .1709 Død Anders Meltvets barn
152 24.Jun .1709 Død Ingebret Olsens barn på Vold
152 24.Jun .1709 Død (Anne?) Leirodden
152 30.Jun .1709 Død Klaus Andersens barn Laurits
152 02.Jul .1709 Død Guttorm Dall’s barn
154 21.Jul .1709 Død Kari, datter til Jens Rasmussen
154 23.Jul .1709 Død Kristen Holtens barn Maren
154 23.Jul .1709 Død Bendix Olsens barn vart hjemmedøpt, men døde.
154 04.Aug .1709 Død Gunder Gjestsen på Bruset
154 04.Aug .1709 Død  Hans Olsens Svartz’s barn Olle
155 18.Aug .1709 Død Nils Aaselands barn Erik
155 25.Aug .1709 Død Margrethe, Jørgen Fjærestrands
160 24.Nov .1709 Død Jakob Ludvigsen i Gråten
161 22.Dec .1709 Død Ofuet Hansdatter
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
163 23.Feb .1710 Død Jon Olsens barn Olle
164 03.Mar .1710 Død Guttorm Nilsens barn Nils
164 08.Mar .1710 Død Kristian på Valens Anne
164 08.Mar .1710 Død Torsten Elgtvets barn Maren
165 13.Apr .1710 Død Isak Gimles barn Jakob
165 13.Apr .1710 Død Liv Elset
166 21.Apr .1710 Død Hans Pedersen Moldhaugen
168 25.May .1710 Død Kristen Larsen Aspen
168 29.May .1710 Død Inger Findal
169 16.Jun .1710 Død Isak Aafos
169 16.Jun .1710 Død Gaute Erikstad
169 17.Jun .1710 Død Anders Meltvets lille datter Karens
170 24.Jun .1710 Død Laurits Hanes barn Ingeborg
170 02.Jul .1710 Død Rasmus Hansens barn Hans
170 02.Jul .1710 Død Formar Anders Jonsens barn Inger
170 05.Aug .1710 Begravet Kristen Jonsen ved Porsgrunn
173 21.Sep .1710 Død Nils Nilsens barn Karen
174 05.Oct .1710 Død Else Knardal
174 05.Oct .1710 Død Anstens Kirsti
174 05.Oct .1710 Død Hans Sjøtvets lille barn Olle
176 02.Nov .1710 Død Kjeld Torbjørnsen Knardal
176 02.Nov .1710 Død Torsten i Gråtens barn Inger
176 02.Nov .1710 Død Børte Haraldsdatter
177 23.Nov .1710 Død Olle Stis datter
178 05.Dec .1710 Død Kristen Aanerøds datter Maria
178 05.Dec .1710 Død Nils Aaselands barn Erik
178 05.Dec .1710 Død Maren, Anne Fjærestarnds syster
178 14.Dec .1710 Død Anders Hustvedts datter Anne
179 27.Dec .1710 Død Klaus Klyves barn Torsten
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
179 11.Jan .1711 Begravet Peder Sebjørnsens barn dødfødt
180 22.Jan .1711 Begravet Anne, Kristen Aanerøds
180 25.Jan .1711 Død Simen Jensens barn
180 15.Feb .1711 Død Gudmund Stokkans barn
180 15.Feb .1711 Død Jakob Rennesunds kvinne
180 22.Feb .1711 Begravet Jørgen Michelsens Skulemeisters barn er dødfødt
181 04.Mar .1711 Død Anders Hustvets barn Abraham og Isak var heimedøpte
181 04.Mar .1711 Død Anne Andersdatter Steinsrød
181 22.Mar .1711 Død Gamle Torbjørn Saugen
183 12.Apr .1711 Begravet Samuel Halvorsens barn
183 12.Apr .1711 Død Osmund Jansen
184 06.May .1711 Død Gamle Kornelius Kristensen
184 06.May .1711 Død Nils Suchens barn
184 10.May .1711 Død Anders Meltvedts barn Ingeborg
185 17.May .1711 Død Gamle Anlaug Rasmusdatter
186 31.May .1711 Død Hans Smeds barn Børte og Maren
186 21.Jun .1711 Begravet Børte Folgvorsdatter Grøtvik
187 05.Jul .1711 Død Svend Nilsens barn Jon Jakob
188 19.Jul .1711 Død Maren Hansdatter Veholt
189 23.Aug .1711 Død Helje Leiroddens barn Jacob og Olle
189 30.Aug .1711 Død Peder Mellems lille sønn Isak
189 06.Sep .1711 Død Kristen Stavdals 2 tvillingbarn dødfødte
190 20.Sep .1711 Død Gamle Guri Olsdatter i Melum
192 21.Oct .1711 Begravet Arne Nilsen ved Porsgrunn
193 28.Oct .1711 Død Johanes Jensens barn Anne
195 20.Dec .1711 Begravet Et dødfødt barn tilh. Guttorm Dall
196 20.Dec .1711 Begravet Et dødfødt barn tilh. Gudmund Stokkan
196 20.Dec .1711 Død Gjertrud Arnesdatter
196 20.Dec .1711 Død Anna, Rasmus Oddens
196 27.Dec .1711 Begravet Anders Jonsen
Hjem sslektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
197 06.Jan .1712 Død Tord Lahelles barn
197 10.Jan .1712 Død Guttorm Jonsen(s) Hofuer
198 06.Feb .1712 Begravet Ingeborg Høeg
198 07.Feb .1712 Død Halvo Gundersen Tveit
199 14.Feb .1712 Død Hr Peder på Solum og barnet
199 14.Feb .1712 Død Jon Sandersens barn
199 21.Feb .1712 Død Kari i Gråten
199 21.Feb .1712 Død Nils Mus
200 28.Feb .1712 Død Gjertrud i Gråten
201 29.Mar .1712 Begravet Svennung Fjellets barn er dødfødt
201 29.Mar .1712 Begravet Jens Traaks barn
201 29.Mar .1712 Begravet AndersMøllers datter
201 29.Mar .1712 Død Olle Stis barn
201 03.Apr .1712 Begravet Anders Meltvets barn er født, død og begravet
202 10.Apr .1712 Død Mickel Smeds barn Else
202 17.Apr .1712 Død Laurits i Gråten
202 17.Apr .1712 Død Gamle Anna Leervegt?
202 17.Apr .1712 Død Anne Kristensdatter og Knud Solveseb ved Porsgrunn
202 22.Apr .1712 Død Tord Pedersen på Melum
202 24.Apr .1712 Begravet Laurits aspens dødfødte barn
204 05.May .1712 Død Velgiort Marums barn Laurits
204 16.May .1712 Død Ludvig Blydt
205 22.May .1712 Død Anne Lien
206 05.Jun .1712 Begravet Hans Smeds dødfødte barn
206 05.Jun .1712 Død Kathrina Hollenders
206 05.Jun .1712 Død Laurits Olsens kv. Gjertrud
206 05.Jun .1712 Død Tomas Villemsen Erikstad
206 05.Jun .1712 Død Isak Gulliksen i Gråten
207 26.Jun .1712 Død Laurits Velgiortsen Marum
207 03.Jul .1712 Død Nils Nilsen på Vold
207 03.Jul .1712 Død Jens Borrestuen
208 31.Jul .1712 Død Hans Sjøtvets barn
208 14.Aug .1712 Død Olle Olsen Vindalens barn Groe
209 28.Aug .1712 Begravet Kjersten Straaholmen
210 04.Sep .1712 Begravet Tord Gunnesens barn Gunne
210 11.Sep .1712 Død Matz Eriksen Gisholt
210 11.Sep .1712 Død Gamle Laurits Olsen Bratsberg
212 02.Oct .1712 Død Anders Sørensens heimedøpte barn Jon
215 21.Nov .1712 Død Lisbeth Maria, Hr Peders på Solum
215 27.Nov .1712 Død Anne Tykesdatter
215 11.Dec .1712 Død Gamle Anna Børgersdatter Porsgrunn
215 11.Dec .1712 Død Vraal Næs,ses barn
216 26.Dec .1712 Død Bendix Olsens barn Barbara
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
Sidenr Dato År Handling
217 07.Jan .1713 Begravet Anne Andersdatter ved Porsgrunn
217 08.Jan .1713 Død Guru Hansdatter på Sti
217 15.Jan .1713 Død Gjest Vebakkens barn
217 22.Jan .1713 Død Johanes Smed barn Tutta og Kristen
219 26.Feb .1713 Død Ingeborg Lauritsdatter Lien
219 28.Feb .1713 Død Olle Olsen Dølles barn Laurits
219 28.Feb .1713 Død Gunild Torgersdatter v/Porsgrunn
220 21.Mar .1713 Død Gamle Guru Tveitan
220 21.Mar .1713 Død Ingebret Olsens barn på Vold
220 26.Mar .1713 Død Osmunds Børtes barn ved Porsgrunn
220 26.Mar .1713 Død Karen, Sal. Hr Peder Harldsen ved Porsgrunn
220 29.Mar .1713 Død Michel Smeds datter
220 29.Mar .1713 Død Ragnild, Nils Pedersens på Vold
222 23.Apr .1713 Begravet Anders Heljesen Fjærestrand
222 23.Apr .1713 Død Olle Hansen ved Porsgrunn, hans barn
222 30.Apr .1713 Død Olle Vindalen
222 30.Apr .1713 Død Isak Gimbles? barn
222 30.Apr .1713 Død Nils Klyvebergs barn
224 16.May .1713 Begravet Rasmus Rasmussens barn
225 18.Jun .1713 Død Anders Olsen Haugens barn Olle er død, ble hjemmedøpt
228 13.Aug .1713 Død Tyke Skilbreds barn Maren
228 13.Aug .1713 Død Maren Meltvet
229 10.Sep .1713 Død Et dødfødt barn, en dreng, Guttorm Dals
231 01.Oct .1713 Død Peder Hansens barn i stalden
231 01.Oct .1713 Død Bendix Olsens barn, heimedøpt, er død
232 29.Oct .1713 Død Karen Svendsdatter v/ Porsgrunn
234 25.Dec .1713 Død Tord Gunesens datter Ovet
234 25.Dec .1713 Død Erik Gåsodden ”omkom i vannet på Fjærekilen”

235

17.Jan .1714 Død Ingeborg Eriksdatter Skilbreid

235

17.Jan .1714 Død Harald Vindalen
Hjem slektsiden Solum kirkebok 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713