Slektsiden

  Anne-Lise's aner

  Tore's aner

  Kilder

  Bibliografi

  Linker

  Artikler

  Etterlysninger

  Gjestebok

     Mail

 

Sist endret

12.04.2005

   Artikler om personer i vårt ane-galleri


Hvem var foreldrene til Kiersten Larsdatter Lie i Gjerpen?

  • En artikkel jeg hadde i nr 60 av 'Ætt og Annet', medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag.
  • Den kommer med en annen konklusjon enn en del eldre litteratur


Kari Hansdatter, fra Gjerpen, Helgen eller Sauherad?

  • En liten biografi om denne Kari/Karen
  • Opplisting av kildene
  • Beskrivelse av leteprosessen
  • Konklusjon
  • Ane- og etterkommeroversikt


 Industri ved Mevann ved Herre som gikk i lufta 1875, Kruttmølla

  • En artikkel hentet fra et gammelt Herre vel's blad fra 50-tallet 
  • Gir en del navn og hendelser rundt kruttmølla


Da stortjuven Pål ble arrestert på Pestilenseidet

  • En artikkel klippet fra Herre Vels Blad.
  • Tarald Eidet som er det store 'helten' i fortellinga er Anne-Lises tipp olderfar


Da Tarald Olsens eiendom brant i 1878

  • En artikkel klippet fra Herre Vels Blad 1952
  • Stod opprinnelig i PD i 1878
  • Denne brannen blir det referert til i artikkelen om stortjuven Pål


Kristian Johnsen forteller fra gamledager.

  • En artikkel klippet fra Herre Vels Blad 1953
  • Kristian var onkel til min svigerfar, Jonn Johansen på Asdal
  • Diverse kommentarer av meg vedr slekt og andre opplysninger.
  • En artig fortelling som bør absolutt leses.


Fredrik Hammer beskriver sine opplevelser fra bombinga i et brev.

  • Et brev sendt til sin familie på Notodden
  • Skrevet av av min fetter, Torbjørn Aamaas fra Hjartdal
  • Fredrik Hammer er min morfar
  • Diverse kommentarer av meg vedr slekt.
  • En spennende og interessant beskrivelse som bør absolutt leses.


Alfabetisk gårdsnavnsregister for bygdeboken Holla I - 1975 utgaven

  • Registeret er et Excel regneark som dere gjerne må kopier ned på din PC eller skrive ut