Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Etterlysninger   Gjestebok    Mail          Sist endret 13.02..2003      

KILDER - konfirmerte i Bamble 1746-1755

 1746  1747  1748  1749  1750  1751  1752  1753  1754  1755

1746
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
9/10-1746 Simon Larsen Bamble
9/10-1746 Anders Clausen
9/10-1746 Wraal? Madsen Soldat
9/10-1746 Lars Evensen Aastad
9/10-1746 Eric Olsen Filllestad
9/10-1746 Morten Ericsen? Bache
9/10-1746 Hans Gundersen Tiener
9/10-1746 Christen Gundersen Tiener
9/10-1746 Lars Christiansen Tiener
9/10-1746 Lars Zachariasen Barfod
9/10-1746 Amund Nielsen
9/10-1746 Hans Olsen Tiener paa Rørholt
9/10-1746 Peder Gundersen Tiener paa Hellestvedt
9/10-1746 Niels Christensen Hære
9/10-1746 Peter  Lorentsen Hære
9/10-1746 Jacob Jaensen Hære
9/10-1746 Christopher Joensen Nænneset
9/10-1746 Hans Evensen Ese
9/10-1746 Ole Alfsen tiener paa Hydal
9/10-1746 Karen Boesdatter Fyren
9/10-1746 Helvig Kistine Joensdatter Langesund
9/10-1746 Karen Maria Hansdatter Post
9/10-1746 Anne Maria Andersdatter Langesund
9/10-1746 Birthe Larsdatter Tiener for Kirketorpt
9/10-1746 Mari Christensdatter
9/10-1746 Anne Andersdatter Dørredal
9/10-1746 Maria Ericsdatter Fostvedt
9/10-1746 Anne Halvorsdatter
9/10-1746 Maria Joensdatter Langesund
9/10-1746 Asber Ingebretsdatter Waag
9/10-1746 Helvig Olsdatter Kiønøen
9/10-1746 Inger Larsdatter tiener for Tron Rørholt
9/10-1746 Johanne Johannisdatter Udgaarden
9/10-1746 Agnete Bentsdatter Tinnerholt
9/10-1746 Ingeborg Pedersdatter tiener for Torbiørn Waag
Topp Slektsiden Kilder
1747
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
8/10-1747 Georg Frederic von Krogh Sjr oberst von Kroghs
8/10-1747 Jacobine Bohman
8/10-1747 Joen Xstensen Traag Christensen
8/10-1747 Lars Bartholomæusen Gierstad Soldat
8/10-1747 Jacob Andersen Siljen
8/10-1747 Lars Pedersen Hære
8/10-1747 Joen Halvorsen Asdalstranna
8/10-1747 Mads Arnoldsen Houchedal
8/10-1747 Torjer Haraldsen langesund
8/10-1747 Johannes Zachariasen Barfod
8/10-1747 Lars Ellingsen Blago
8/10-1747 Hendric Hendricsen Egevig
8/10-1747 Ole Hendricsen Egevig
8/10-1747 Johannes Cornillesen? Langøe Understreket
8/10-1747 Niels Hansen Grasmyr
8/10-1747 Arnold Olsen Symbye
8/10-1747 Peder Larsen vestre? Glittum
8/10-1747 Søren Larsen Busterøe
8/10-1747 Amund Evensen Ese
8/10-1747 Isabelle olsdatter Langesund
8/10-1747 Else  Olsdatter Langesund Tiener
8/10-1747 Sebille Albretsdatter Langesund
8/10-1747 Anne Joensdatter Berg
8/10-1747 Mari Anfengsdatter?
8/10-1747 Gunild Olsdatter Gierstad
8/10-1747 Margrete Svensdatter Asvold?
8/10-1747 Anne Ulvesdatter Hafredal
8/10-1747 Lisbeth Abrahamsdatter Langesund
8/10-1747 Anna Zachariasdatter Stoche
8/10-1747 Maria Nielsdatter Fæset
8/10-1747 Mette Hendricsdatter Høvig
8/10-1747 Anna Hendricsdatter Tiener på Waag for Ingebret
8/10-1747 Inger Andersdatter Glittum
8/10-1747 Guri Nielsdatter
8/10-1747 Anne Margrete Xstensdatter Hære Christensdatter
8/10-1747 Maria Olsdatter Hellestevdt
Topp Slektsiden Kilder
1748
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
6/10-1748 Anstein Tollefsen Kraberøe
6/10-1748 Ellias Arnessen Stathelle
6/10-1748 Hans Olsen Lille Brei?
6/10-1748 Karen Grubbe? Langesund
6/10-1748 Alled Albretsdatter ?
6/10-1748 Torbor Alsdatter Halen
6/10-1748 Marte Olsdatter Lille?
6/10-1748 Sara Ericsdatter Bache?
6/10-1748 Anne Christensdatter Rogn
Topp Slektsiden Kilder
1749
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
13/4-1749 Ole Madsen For fr ???? V: Løvenhielm
13/4-1749 Niels Hansen Statelle
13/4-1749 Christen Olsen Langesund
13/4-1749 Johannes Jansen Langesund
13/4-1749 Svend Christophersen Langesund
13/4-1749 Berthel Christensen Langesund
13/4-1749 Ole Danielsen Brewig
13/4-1749 Michel Halvorsen Kiønøen
13/4-1749 Jens Larsen Schougstad
13/4-1749 Ellen Torbiørnsdatter Garstad
13/4-1749 Ingeborg Ericsdatter Bache
5/10-1749 Daniel Michelsen Aabye
5/10-1749 Hans Olsen Riis
5/10-1749 Ingebreth Larsen Schougstad
5/10-1749 Ole Enersen Halen
5/10-1749 Halvor Ellefsen Grasmyr
5/10-1749 Helvig Kircetorp Langesund
5/10-1749 Marthe Arnoldsdatter Rørholt
5/10-1749 Ingeborg Christensdatter Traag
5/10-1749 Anne Thorsdatter wingerei
5/10-1749 Ingeborg Jensdatter Langesund
5/10-1749 Anne Alvsdatter Garstad
5/10-1749 Mari Andersdatter Rønholt
5/10-1749 Marthe Olsdatter Riis
5/10-1749 Anne Anundsdatter Stocke westre
5/10-1749 Birthe Olsdatter Blago
5/10-1749 Inger Pedersdatter Swiinland
5/10-1749 Anne Bartholomæisdatter Præstegaarden
5/10-1749 Anne Gundersdatter Traag
5/10-1749 Kari Jensdatter Sortedal
Topp Slektsiden Kilder
1750
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
5/4-1750 Jørgen Peter Sivers Langesund
5/4-1750 Christen Erichsen Præstegaarden?
5/4-1750 Gunder Madsen Asdal
5/4-1750 Anders Christensen Flaatten
5/4-1750 Peder Olsen Kiær
5/4-1750 Morten Pedersen Nyesteen?
5/4-1750 Kari Gundersdatter Hære
5/4-1750 Kari Danielsdatter Tveten pa H?
5/4-1750 Kari Larsdatter Bamble
4/10-1750 Thoer Thoersen Høen
4/10-1750 Knud Nielsen Kiørstad
4/10-1750 Inger Rasmusdatter Langesund
4/10-1750 Maria Andersdatter Langesund
4/10-1750 Ingeborg Hansdatter Hære
4/10-1750 Tollou Hansdatter Tieneste paa Linna
4/10-1750 Susanne Olsdatter Tieneste paa Hydal
4/10-1750 Sophie Gregersdatter tiener på Tveten
Topp Slektsiden Kilder
1751
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
18/4-1751 Johan Jørgensen Æreboe Langesund
18/4-1751 Zacharias Corneliusen Langøe Langesund
18/4-1751 Børre Jonsen Langesund
18/4-1751 Jens Olsen Langesund
18/4-1751 Ole Christensen Langesund
18/4-1751 Thoer Jonsen Langesund
18/4-1751 Peder Clausen Langesund
18/4-1751 Isaach Andersen Tiener paa Ravnæs
18/4-1751 Abraham Hansen Høen
18/4-1751 Niels Lorentsen Hære
18/4-1751 Halvor Jansen Hære
18/4-1751 Lars Olsen Kiellemyyr
18/4-1751 Simon Sørensen Trosbye
18/4-1751 Gunder Torbiørnsen Garstad
18/4-1751 Mette Margrethe Hermansdatter Grubbe Langesund
18/4-1751 Ahled Mareusdatter Smidt Langesund
18/4-1751 Inger Margrethe Nielsdatter Hære
18/4-1751 Ingerborg Zachariasdatter Barfoed
18/4-1751 Maria Larsdatter Busterøe
18/4-1751 Anne Larsdatter Blegelie
18/4-1751 Siri Hansdatter Wingie
18/4-1751 Ingeborg Bartholomæusen ?
18/4-1751 Mætte Olsdatter Ehse paa Ehse
18/4-1751 Mari Johannesdatter Bamble paa Bamble
18/4-1751 Karen Helene Halvorsdatter Bræche ?
3/10-1751 Niels Mortensen Langesund
3/10-1751 Arnold Rasmussen tien? Paa Rachestad
3/10-1751 Niels Jonsen Tiennest paa Win?erey
3/10-1751 Anne Larsdatter Ulstrup Langesund
3/10-1751 Sidsel Nielsdatter Fillestad
3/10-1751 Sara Olsdatter Glittum
3/10-1751 Anne Eliasdatter tiener pa Rogn midtre
3/10-1751 Sara Lycherdatter tiener paa Kiær
Topp Slektsiden Kilder
1752
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
12/3-1752 Niels Kirketorp Langesund
12/3-1752 Ole Grubbe Langesund
12/3-1752 Christen Arnaldsen Berg
12/3-1752 Thor Steensen Giømble
12/3-1752 Peder Olsen Langesund
12/3-1752 Jacob Christophersen Anker Langesund
12/3-1752 Christen Christensen Langesund
12/3-1752 Peder Samuelsen Veybye Langesund
12/3-1752 Sigur Sigursen Langesund
12/3-1752 Johannes Jonsen Langesund
12/3-1752 Anders Arnoldsen Rørholt
12/3-1752 Gullik Alvsen tienneste på Rønholt
12/3-1752 Thor Gundersen Birkesæt
12/3-1752 Ole Hansen Midgaarden
12/3-1752 Søren Andersen tienneste på Ravnæs
12/3-1752 Anders Arnoldsen Tienneste på Moe
12/3-1752 Thor Gundersen Brevig
12/3-1752 Antonette Frisenberg
12/3-1752 Kari Andersdatter Rønholt
12/3-1752 Inger Christensdatter Glittum ?
12/3-1752 Anne Ansteensdatter Birkesæt
12/3-1752 Valborg Pedersdatter ?
12/3-1752 Ingeborg Sørensdatter Rogn Nordre
12/3-1752 Mari Pedersdatter Langesund
12/3-1752 Marthe Pedersdatter Langesund
12/3-1752 Kari Sørensdatter Langesund
1/10-1752 Isach Hansen Høen
1/10-1752 Abraham Sørensen Rogn
1/10-1752 Peder Nielsen Jensbye
1/10-1752 Hans Larsen Schoustad
1/10-1752 Hans Olsen Brache Eye
1/10-1752 Peder Arnoldsen Houchedahl
1/10-1752 Hans Erichsen Hære
1/10-1752 Jørgen Danielsen Tveten
1/10-1752 Christen Nielsen Langesund
1/10-1752 Peder Danielsen Brevig
1/10-1752 Mette Dorthea Erboe
1/10-1752 Anne Knudsdatter Houkedal
1/10-1752 Marthe Eliasdatter tiener på Findal
1/10-1752 Kari Gundersdatter Asdall
Topp Slektsiden Kilder
1753
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
29/4-1753 Christen Larsen Asdal
29/4-1753 Johannes Larsen Prestegaarden
29/4-1753 Anum Halvorsen Prestegaarden
29/4-1753 Lars Jacobsen Lugh Langesund
29/4-1753 Gunder Larsen Rogn
29/4-1753 Amund Abrahamsen Langesund
29/4-1753 Christian Wilhelm Hanch Hære
29/4-1753 Greger Jonsen Langesund
29/4-1753 Aasol Erichsen Fostvedt
29/4-1753 Lars Andersen Hellestvedt
29/4-1753 Simon Olsen Grostoch
29/4-1753 Erich Sørensen Trosbye
29/4-1753 Peder Engelbretsen Langesund
29/4-1753 Kari Andersdatter Klep
29/4-1753 Marthe Larsdatter Sorthedal
29/4-1753 Anne Larsdatter Sorthedal
29/4-1753 Birthe Andersdatter Havreager
29/4-1753 Targer Olsdatter Rugtvedt
29/4-1753 Kari Hansdatter Midgaarden
29/4-1753 Inger Amundsdatter
29/4-1753 Inger Larsdatter Tveten Eye
29/4-1753 Mette Pedersdatter Langesund
29/4-1753 Abellone Erichsdatter Havredal
29/4-1753 Alit Steensdatter Giømble
29/4-1753 Mari Christensdatter Winnie
29/4-1753 Sophia Maria Hansdatter Høen
29/4-1753 Anne Biørnsdatter Glittum Øster?
29/4-1753 Benedicta Bertelsdatter Kierulf
29/4-1753 Mari Hansdatter Præstegaarden
30/9-1753 Niels Nielsen Langesund
30/9-1753 Brynnild Jensen Langesund
30/9-1753 Jørgen Gundersen Grasmyr
30/9-1753 Anders Thorsen Wingerey
30/9-1753 Peder Ansteensen Birchesæt
30/9-1753 Regine Danielsdatter Normann
30/9-1753 Marthe ?datter Hære tagesdatter? - navnet er rettet og derfor utydelig
30/9-1753 Astri Olsdatter Grostoch
30/9-1753 Dorthe Olsdatter Langesund
30/9-1753 Marthe Jensdatter Grasmyr
30/9-1753 Kari Gundersdatter Eeg
30/9-1753 Anne Olsdatter Giømble
Topp Slektsiden Kilder
1754
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
21/4-1754 Jørgen Larsen Rogn Søndre
21/4-1754 Hans Alfsen Stoche øster
21/4-1754 Jon Andersen Aastad
21/4-1754 Anders Halvorsen Gonge
21/4-1754 Jens Pedersen Langesund
21/4-1754 Hendrich Olsen Langesund
21/4-1754 Hans Erichsen Havredal
21/4-1754 Lars Amundsen Tvetn østre
21/4-1754 Gunder Julsen Prestegaarden
21/4-1754 Anne Cathrine Frisenberg
21/4-1754 Anne Sørensdatter Rogn Nordre
21/4-1754 Anne Zachariasdatter Barfod
21/4-1754 Kari Andersdatter Arnesplass
21/4-1754 Berthe Andersdatter Rørholt
21/4-1754 Anne Catrine Gunuldsdatter Rørholt Eye
6/10-1754 Lars Christensen Glittum
6/10-1754 Halvor Jacobsen Blegelie
6/10-1754 Abraham Hansen Walsrøe
6/10-1754 Berthe Kirketorp Langesund
6/10-1754 Maria Hansdatter Langesund
6/10-1754 Ales Olsdatter Høens Eye
6/10-1754 Ales Olsdatter for Niels Bamble
6/10-1754 Mari Nielsdatter Kiørestad vestre
6/10-1754 Abelone Torsdatter Bringesøe?
6/10-1754 Anne Sørensdatter Brache
6/10-1754 Gunild Larsdatter Grummestad
Topp Slektsiden Kilder
1755
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
6/4-1755 Harald Biønsen Glittum
6/4-1755 Ole Andersen Lina
6/4-1755 Knud Isaksen Hære
6/4-1755 Per Christ?nsen Kane? Langesund
6/4-1755 Peder Sigursen Langesund
6/4-1755 Helvig Engelbretsdatter Langesund
6/4-1755 Magrethe Jonsdatter Langesund
6/4-1755 Else  Andersdatter Sortebogen
5/10-1755 Bent Gregersen Stathelle
5/10-1755 Jørgen Andersen Kirketorp Langesund
5/10-1755 Abraham Hansen Hære
5/10-1755 Rasmus Jørgensen Sortebogen
5/10-1755 Peder Thorsen Wingerey
5/10-1755 Børre Julsen paa Rogn Søndre
5/10-1755 Niels Pedersen Svinland
5/10-1755 Jacob Sørensen Søtholt
5/10-1755 Anders Olsen lille Bræche
5/10-1755 Jon Jacobsen Blegelie
5/10-1755 Anders Larsen Sorthedahl
5/10-1755 Else Maria Gregersdatter Stathelle
5/10-1755 Inger Maria Sørensdatter Trosbye
5/10-1755 Mari Andersdatter Lina
5/10-1755 Inger Jensdatter Trogs Eye
5/10-1755 Bodil Tellefsdatter paa Ravnæs
 Topp  Slektsiden  Kilder