Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Etterlysninger   Gjestebok    Mail          Sist endret 13.02..2003      

KILDER - konfirmerte i Bamble 1736-1745

 1736  1737  1738  1739  1740  1741  1742  1743  1744  1745

 

1736
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
17/6-1736 Jens Andersen Raun Langesund
17/6-1736 Hans Olsen Langesund
17/6-1736 Johannes Gundersen Rogn
17/6-1736 Knut Alfsen Rosland
17/6-1736 Isaach Joensen Nænset
17/6-1736 Søren Larsen Nyesten
17/6-1736 Eric Guldbrandsen Ravenæs
17/6-1736 Mari Amundsdatter Findal
17/6-1736 Inger Toersdatter Valle
17/6-1736 Anne Joensdatter Nænset
17/6-1736 Anne Isachsdatter Hære
17/6-1736 Gunild Andersdatter Hellestvet
17/6-1736 Kari Toersdatter Gymble
17/6-1736 Marte Evensdatter Aastad
17/6-1736 Anne Gundersdatter Nyhus
17/6-1736 Johanne Joensdatter Langesund
17/6-1736 Inger Amundsdatter Findmark
17/6-1736 Inger Laersdatter Herum
17/6-1736 Alet Hansdatter Fillestad?
17/6-1736 Marte Cornellisdatter Langøe
Topp Slektsiden Kilder
1737
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
21/1-1737 Mette Grete Hansdatter Lund fra Langesund
6/10-1737 Anders Andersen Langøe
6/10-1737 Joen Christensen Rogn
6/10-1737 Søren Hansen Rørholt
6/10-1737 Aage Tronsen Rørholt
6/10-1737 Anders Christensen Hitterøe
6/10-1737 Niels Svensen Fossum?
6/10-1737 Anders Christensen Rogn
6/10-1737 Rasmus Olsen Linne
6/10-1737 Giert Olsen Linne
6/10-1737 Anders Larsen Line
6/10-1737 Amund Joensen Rogn
6/10-1737 Anne Ellingsdatter Langesund
6/10-1737 Marichen Hendricsdatter Langøe
6/10-1737 Ingeborg Christophersdatter Langesund
6/10-1737 Anne Hansdatter Rørholt
6/10-1737 Lisbeth Olsdatter paa Kiær?
6/10-1737 Anne Christine Christensdatter Langesund
6/10-1737 Anne Nielsdatter Asdal nedre?
6/10-1737 Mari Michelsdatter Hære
6/10-1737 Anne Joensdatter Klep
6/10-1737 Kisti Amundsdatter Kiørestad
6/10-1737 Anne Tellefsdatter Vingje
Topp Slektsiden Kilder
1738
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
5/10-1738 Isaach   Brodal Langesund
5/10-1738 Niels Hendricsen Langesund
5/10-1738 Anders Jacobsen Langesund
5/10-1738 Gregers Pedersen Halen
5/10-1738 Jørgen Isaachsen Gymble
5/10-1738 Svend Larsen Langesund
5/10-1738 Gunuld Nirisen Nyhus
5/10-1738 Lars Johannisen Udgaarden
5/10-1738 Bartholomæus Villumsen Herum
5/10-1738 Morten Sørensen ?
5/10-1738 Gunder Tostesen Rutvet
5/10-1738 Jacob Jacobsen Hære
5/10-1738 Anders Halvorsen Hære
5/10-1738 Michel Joensen Hære
5/10-1738 Niels Knudsen Hære
5/10-1738 Peder Jacobsen Hære
5/10-1738 Amund Michelsen Hære
5/10-1738 Alet Catrine Siversdatter Langesund
5/10-1738 Malene Zachariasdatter Barfod
5/10-1738 Helje Michelsdatter Aabye
5/10-1738 Johanne Ellingsdatter Blagoe Ligger på Gjermundsholmen ihht Bamblebok 1
5/10-1738 Margrete Andersdatter Blagoe fyr
5/10-1738 Lisbeth Andersdatter Blagoe fyr
5/10-1738 Aaste Pedersdatter Jerset
5/10-1738 Mari Andersdatter Siljen
5/10-1738 Gunild Torgrimsdatter Ravenæs Tieneste paa Ravenæs
5/10-1738 Boel Tostensdatter Rutvet
5/10-1738 Anne Kittelsdatter paa Rogn
5/10-1738 Birte Jacobsdatter Hære
5/10-1738 Birte Halvorsdatter Hære
5/10-1738 Mari Knudsdatter Hære
5/10-1738 Inger Isachsdatter Hære
Topp Slektsiden Kilder
1739
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
4/10-1739 Peter Nicolaj Budde Hr Oberst Lieutneant Buddes Søn
4/10-1739 Johan Jørgensen Erboe
4/10-1739 Peder Nielsen Halling
4/10-1739 Didric Albretsen Kiøtmejer
4/10-1739 Lars Andersen Langøe
4/10-1739 Peder Hendricsen Langøe
4/10-1739 Barbroe Rasmusdatter Due
4/10-1739 Kari Hansdatter Straaholmen
4/10-1739 Marte Joensdatter Ravenæs
4/10-1739 Anne Larsdatter Rogn
4/10-1739 Taran Larsdatter Herum
4/10-1739 Anne Jensdatter Næs
4/10-1739 Helje Johannisdatter Udgaarden
4/10-1739 Mari Larsdatter Bamble
4/10-1739 Jens Isachsen Giømble
4/10-1739 Michel Gundersen Høen
4/10-1739 Bartholomæus Larsen Herum
4/10-1739 Lars Larsen Høen
4/10-1739 Mads Olsen Linne
4/10-1739 Jørgen Jørgensen Asdal 
4/10-1739 Rasmus Johannesen Sortedal
4/10-1739 Ole Ericsen Bache
4/10-1739 Sigjul Nirisen Rognstranden
4/10-1739 Nicolaj Nielsen Jort ?
4/10-1739 Aasul Jensen Riber
4/10-1739 Anne Hansdatter Tveten
4/10-1739 Live Halvorsdatter Kiønøen
4/10-1739 Boel Olsdatter Glittum
Topp Slektsiden Kilder
1740
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
24/4-1740 Niels Larsen Clastrup?
24/4-1740 Anders Larsen Canterhaut
24/4-1740 Berent Jacobsen Luug
24/4-1740 Niels Evensen Aastad
24/4-1740 Even Nielsen Vingje
24/4-1740 Lars Andersen Bamble Eye
24/4-1740 Lars Olsen Kiønøen
24/4-1740 Amund Tollachsen Brevig
24/4-1740 Anne  Jacobsdatter Suchstorp ???
24/4-1740 Aaste Toersdatter Berg
24/4-1740 Birte Nielsdatter Vingje
24/4-1740 Anne Nielsdatter Fæset
24/4-1740 Anne Rasmusdatter Trosbye
24/4-1740 Mari Abrahamsdatter Stoche øster Tieneste på Stoche øster
24/4-1740 Mari Larsdatter paa Bamble Eye
24/4-1740 Gunild Jacobsdatter Langesund
24/4-1740 Barbroe Rasmusdatter Langesund
24/4-1740 Sofie Toersdatter Langesund
24/4-1740 Marte Gundersdatter paa Raaverøe
24/4-1740 Maria Olsdatter Kiønøen
Topp Slektsiden Kilder
1741
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
9/4-1741 Christopher Budde Hr Oberts Leutenant Buddes søn
9/4-1741 Poul Nielsen Halling
9/4-1741 Johannes Jacobsen Luug
9/4-1741 Jochum Jonasen Tieneste for Seig
9/4-1741 Jørgen Erboe Langesund
9/4-1741 Ingeborg Hansdatter Grasmyr
9/4-1741 Kirstine Larsdatter Bamble
9/4-1741 Maren Amundsdatter Findmark
9/4-1741 Mari Alfsdatter Garstad
9/4-1741 Else Maria Giertsdatter Langesund
9/4-1741 Giertrud Langesund
9/4-1741 Niels Hansen for Niels Bie
9/4-1741 Niels Svensen Langesund
9/4-1741 Ole Christensen Langesund
9/4-1741 Jacob Johannesen Here
9/4-1741 Toer Halvorsen Here
9/4-1741 Toer Joensen Rogn
9/4-1741 Toer Olsen tieneste for hr: obert Lieutenant Budde
9/4-1741 Niels Evensen Ese
9/4-1741 Hans Michelsen Hafsund
9/4-1741 Anders Svensen Fossum
9/4-1741 Lars Jensen Langesund
9/4-1741 Karen Ingebretsdatter Langesund
9/4-1741 Sophie Toersdatter Langesund
9/4-1741 Ingeborg Svendsdatter Langesund
9/4-1741 Maria Cornellisdatter Langøe
9/4-1741 Anne Evensdatter Ese
9/4-1741 Tore Evensdatter Ese
9/4-1741 Kari Christensdatter tiener for EricHafred:
9/4-1741 Gulline Sørensdatter tiener for Michel Aabye
9/4-1741 Apelone Pedersdatter Nyesten
9/4-1741 Ingeborg Abrahamsdatter Hafsund
9/4-1741 Barbara Nielsdatter Langesund
9/4-1741 Kirstine Christensdatter Langesund
9/4-1741 Gunild Halvorsdatter tiener for Søren Amundsen på Rogn
Topp Slektsiden Kilder
1742
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
30/9-1742 Abraham Joensen Nanneset
30/9-1742 Ole Svensen Fosum
30/9-1742 Halvor Christensen Rogn
30/9-1742 Lars johannesen Sortedal
30/9-1742 Amund Joensen Nænneset
30/9-1742 Johannes Larsen ?
30/9-1742 Jens Ingebretsen Waag
30/9-1742 Berent Ingebretsen Waag
30/9-1742 Amund Christensen Ese
30/9-1742 Joen Hansen Rørholt
30/9-1742 Niels Ericsen Grostoch
30/9-1742 Lars Gullichsen Glittum
30/9-1742 Peder Rasmusen Garstad
30/9-1742 Ole Joensen Langesund
30/9-1742 Hans Halvorsen Hære
30/9-1742 Mari Christensdatter Traag
30/9-1742 Ingri Hansdatter Grasmyr
30/9-1742 Maria Danielsdatter Noraas????
30/9-1742 Anne Kirstine Nielsdatter Hære
30/9-1742 Bodil Toersdatter Bircheset
30/9-1742 Maria Larsdatter Rogn
30/9-1742 Siri Knudsdatter Garstad
30/9-1742 Helje Gunnersdatter Breche
30/9-1742 Anne Margrete Andersdatter Siljen
30/9-1742 Anne Sørensdatter Høen
30/9-1742 Helvig Toersdatter Herum
30/9-1742 Kisti Rasmusdatter Trosbye
30/9-1742 Ingeborg Andersdatter Langøe
30/9-1742 Gunild Jacobsdatter Findmark
30/9-1742 Kisti Gundersdatter
30/9-1742 Anne Jacobsdatter Rafnæs
30/9-1742 Mari Andersdatter Hervig
30/9-1742 Dorthe Andersdatter tiener på Gierstad
30/9-1742 Aase Pedersdatter Hære
30/9-1742 Giertrud Hansdatter Berg
30/9-1742 Ragnhild Hansdatter
30/9-1742 Aase Joensdatter ? tiener på Rogn
30/9-1742 Lisbeth Larsdatter Tinnerholt
30/9-1742 Tarjer Larsdatter Glittum
Topp Slektsiden Kilder
1743
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
6/10-1743 Jens Søresen Kierulf
6/10-1743 Hans Nielsen Halling
6/10-1743 Hans Hendricsen Langesund
6/10-1743 Hendric Joensen Langesund
6/10-1743 Niels Brynjulsen
6/10-1743 Halvor Larsen Schougen
6/10-1743 Christen Michelsen Aabye
6/10-1743 Christen Isaachsen Hære
6/10-1743 Tenjel Olsen Rafnæs
6/10-1743 Jacob Hanson Rørholt
6/10-1743 Mette Sophia Budde
6/10-1743 Helene Sophia Budde
6/10-1743 Helene  Macusdatter Smith
6/10-1743 Malene Christensdatter Langesund
6/10-1743 Maren Hansdatter Buer
6/10-1743 Emerence Albretsdatter Kiøtmejer
6/10-1743 Helvig Albretsdatter Kiøtmejer
6/10-1743 Kisti Christensdatter Traag
6/10-1743 Margareta Olsdatter Rafnes
6/10-1743 Lisbeth Andersdatter Hellestvet
6/10-1743 Boel Hansdatter Tveten
6/10-1743 Helvig Olsdatter Linne
6/10-1743 Birthe Olsdatter Stoche
6/10-1743 Anne Svennumsdotter
6/10-1743 Anne Joensdatter Wingrej
6/10-1743 Cassi Larsdatter Ulstrup
Topp Slektsiden Kilder
1744
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
4/10-1744 Halvor Ericsen Fæset Soeder
4/10-1744 Jacob Larsen Rogn
4/10-1744 Eric Toersen Walle
4/10-1744 Ole Ingebretsen Waag
4/10-1744 Ole Torbiørnsen Waag
4/10-1744 Eric Taraldsen Waagøen Soldat
4/10-1744 Anders Jacobsen Blegelie Soldat
4/10-1744 Halvor Larsen Bamble
4/10-1744 Hans Tostensen Soldat tiener paa Klep
4/10-1744 Lars Hansen Buer Langesund
4/10-1744 Niels Didricsen Langesund
4/10-1744 Hans Christophersen Ancher Langesund
4/10-1744 Hans Pedersen Langesund
4/10-1744 Ole Ingebretsen Langesund
4/10-1744 Eric Pedersen Halen
4/10-1744 Christen Ericsen Fæset
4/10-1744 Ingebret Christensen Aabye
4/10-1744 Amund Evensen Aastad
4/10-1744 Maria Michelsdatter Aabye
4/10-1744 Tore Amundsdatter Findmark
4/10-1744 Aaste Christensdatter Rogn
4/10-1744 Ingeborg Toersdatter Wingrej
4/10-1744 Anne Haraldsdatter Nuestad
4/10-1744 Helje Gundersdatter tiener paa Klep
4/10-1744 Aslev Nirisdatter
4/10-1744 Marthe Jørgensdatter tiener paa Jerset
4/10-1744 Mari Amundsdatter tiener paa Roverøe
4/10-1744 Kari Andersdatter Hervig
4/10-1744 Anne Kirstine Hansdatter Tiener for Helvig Smith i Langesund
4/10-1744 Anne Johannisdatter Tiener for Tron ??
4/10-1744 Anne Brynjulsdatter Tiener på Berg
4/10-1744 Annichen Ericsdatter Tiener for Mads Hære
4/10-1744 Jacob johannesen Udgaarden
4/10-1744 Niels Jensen Langesund
4/10-1744 Ole Jacobsen Langesund
4/10-1744 Anders Gundersen Traag
4/10-1744 Gaute Pedersen Nyesten
4/10-1744 Niels Gundersen Tiener paa Kiær
4/10-1744 Rolf Torbiørnsen Waag utydet navn foran Waag
4/10-1744 Joen Jacobsen Hære
4/10-1744 Anne Gundersdatter Tiener paa Riis
4/10-1744 Anne Anfengsdatter? Tiener paa Schierke
4/10-1744 Kari Jørgensdatter Tiener paa Nænneset
4/10-1744 Helene Pedersdatter Tiener paa ?
4/10-1744 Aase Gundersdatter Tiener paa Høvig
4/10-1744 Kari Joensdatter Tien paa Gymble
4/10-1744 Anne Larsdatter Tien paa ? Asdal
4/10-1744 Johanne Madsdatter Tien på Bagerofnen
4/10-1744 Mari Pedersdatter Tien på Traag
4/10-1744 Ingeborg Toersdatter Langesund
4/10-1744 Anne Knudsdatter Tien på Nænneset
4/10-1744 Anne Hansdatter Tien på Søtholt
Topp Slektsiden Kilder
1745
År Navn Patronymikon Etternavn/Slektsnavn Bosted annet
11/4-1745 Christopher Gerhart von Krog
11/4-1745 Jørgen Pedersen Flod
11/4-1745 Niels Marcusen Smith
10/10-1745 Peder Nielsen Langesund
10/10-1745 Ole Larsen Rørholt Tiener
10/10-1745 Anders Nielsen Langesund
10/10-1745 Isaach Abrahamsen Langesund
10/10-1745 Christopher Arnoldsen Rørholt
10/10-1745 Arnold Nielsen Fæset
10/10-1745 Jacob Arnoldsen Rørholt
10/10-1745 Isaach Nielsen Fæset
10/10-1745 Halvor Anundsen Stoche
10/10-1745 Jørgen Hansen Walsrøe
10/10-1745 Torgrim Toersen
10/10-1745 Stian Ellingsen Blagoe
10/10-1745 Gullich Laersen Busterøe Tiener paa Kiær
10/10-1745 Christine Rebecca Olsdatter Glad
10/10-1745 Anna Boesdatter Fiuren
10/10-1745 Anna Hansdatter Rørholt
10/10-1745 Anna Jacobsdatter Blegelie
10/10-1745 Karen Monsdatter Tiener for ???
10/10-1745 Kisti Hansdatter Høen
10/10-1745 Sophia Toersdatter Høen
10/10-1745 Gunild Pedersdatter Langesund
10/10-1745 Helje Larsdatter Udgaarden
10/10-1745 Anne Jørgensdatter Sortebogen
10/10-1745 Helje Ericsdatter Fæset
10/10-1745 Birthe Toersdatter tiener paa Herum
10/10-1745 Ales Andersdatter Blegelie
10/10-1745 Kirstine Nielsdatter Langesund
10/10-1745 Anna Pedersdatter Svinland
10/10-1745 Amund Larsen Busterøe tiner paa Kiær
10/10-1745 Hans Christensen Tiener paa Høen
10/10-1745 Jacob Halvorsen Kiønøen
10/10-1745 Marthe Nielsdatter Kiørstad
10/10-1745 Kari Tellefsen tiener paa Finmark
10/10-1745 Inger Olsdatter Linne
Topp Slektsiden Kilder