Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Etterlysninger   Gjestebok    Mail          Sist endret 15.02..2004      

KILDER - Skattebetalere på Herre i 1816

 
Jeg har sakset dette fra en artikkel i Herre Vels Blad nr 7-8 i 1956. Den er skrevet av Gunnar Folkestad som var lærer på Herre skole og engasjert i det meste.
 
Arbeider ved hr Hans Møllers saugbrug ved Herre
Tellev Gundersen, Saugmester 4 ort
Leiv Halvorsen , Saugmester 4 ort
Hans Christian, Dagdreng 1 ort
Hans Christiansen Dagdreng 1 ort
Knud Olsen Flaademand 1 ort
Gunder Rasmussen Flaademand 1 ort
Herreverkets Betjening og Arbeidere
Lucas Jacobsen Hammersmed 4 ort
Gunder Olsen Hammersmed 3 ort
Lorents Nilsen Hammersmed 3 ort
Lucas Andersen Hammersmed 2 ort
Niels Bærulfsen Hammersmed 4 ort
Ole Pettersen Hammersmed 1 ort
Johan Bæruldsen Hammersmed 2 ort 12 sk
Hans Helgesen Hammerdreng 1 ort 12 sk
Paul Helgesen Hammerdreng 1 ort 12 sk
Paul Olsen Hammerdreng 1 ort 12 sk
Niels Johnsen Hammerdreng 1 ort 12 sk
Petter Olsen Hammerdreng 1 ort 12 sk
Gunder Sivertsen Saugmester 4 ort
Søren Gundersen Saugmester 4 ort
Amund Amundsen Saugmester 3 ort 12 sk
Ole Gundersen Saugmester 3 ort
Lars Olsen Saugdreng 2 ort
Thor Gundersen Dagarbeider 1 ort
Peder Larsen Dagarbeider 1 ort
Peder Larsen Kabbe Dagarbeider 1 ort
Anders Eriksen Dagarbeider 2 ort  12 sk
Peder Larsen Flaademand 3 ort 12 sk
Lucas Christensen Flaademand 3 ort
Peder Andersen Flaademand 3 ort
Thor Jørgen  Knudsen  nivsmed 4 ort
Peter Nielsen Bygmester 4 ort
Thomas Christensen Bødtker 2 ort 12
Torsten Thomassen Dagarbeider 2 ort
Ole Engebretsen Dagarbeider 2 ort 12 sk
Hans Nielsen Barbu Kleinsmed 3 ort
Amund Olsen Mølledreng 1 ort
Niels Nielsen Knibe Prambygger 1 ort
Peter Tolfesen Husmand 1 ort
Anders Larsen Pligtfoged 1 Sd
Anders Bentsen Kulldreng 2 ort
Tor Nilsen Hammersmed 1 Sd
Knud Thorsen Kleinsmed 2 ort 12 sk
Mattis Hansen Møller 1 Sd
Thor Olsen Hammerdreng 1 ort
Halvor Eriksen Dagarbeider 2 ort
Jacob Iversen Grepemøller 1 Spd
Abraham Brun Forvalter 2 Spd 2 ort 12 sk
Søren Horning Skredder 1 ort
Bernt Halvorsen Spigermester 2 ort 12 sk
Niels Johansen Kulledreng 1 ort 12 sk
Halvor Torstensen Dagarbeider 1 ort
Gunder Gundersen Dagarbeider 1 ort 12 sk
Christen Lucasen Flaademand 1 ort
Ole Jacobsen Dagarbeider 1 ort
Svend Christensen Skoemager 2 ort 12 sk
Lars Larsen Dagarbeider 2 ort 12 sk
Lars Amundsen Mølledreng 1 ort
Johan Johansen Smed 1 ort
Tollef Tollefsen Dagarbeider 1 ort
Herrebakken
Christen Traag Senior Kiøbmand 6 Spd
Thor Hansen Tjenestedreng 1 ort
Caroline Nielsdatter Tjenestepige 12 sk
Mari Marie Olsd. Tjenestepige 12 sk
Rafnes
Leiutenant Løvenskiold  Jernverkseier  26 Spd
Jørgen Møller Tjener 2 ort
Jens Tellefsen Skriverkarl 3 ort
Erik Hansen Tjenestedreng 1 ort
Andreas Gundersen Tjenestedreng 1 ort
Peder Tollefsen Strandsitter 2 ort
Ingeborg Hansdatter Tjenestepige 12 sk
Åse Marie Leivsdatter Tjenestepige   12 sk
Hellestvedt
Abraham Olsen Tjenestedreng 1 ort
Kittil Nilsen Husmand 1 ort
Traag
Ole Johnsen Gaardsbruger 7 spd 12 ort 12 sk