Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Etterlysninger   Gjestebok    Mail          Sist endret 27.05.2004      

Kilde: Ekstraskatt manntall 1762 - Gårder i Bamble

Langesund er ikke tatt med, men Herre er lagt ut som egen side. Klikk her

Particulaire erindringer er skrevet inn etter den person/er de gjelder for

Det er mulig få tilsendt excel-sourcen, ta kontakt

 

Gaardens navn
og matrikkelnr
Mænd og
hustruer
Børn over
12 år
Tieniste karle Drenger over 12 aar Piger over 12 aar Andre hos sig havende folk Huusmænd og inderster med hustruer, børn og tienestefolk Til sammen
Ravnes
nr 1
Sr Petter Frisenberg
og hustrue
Jacob Frisenberg Sivert Gundersen
Tallach Olsen
Ole Nielsen Inger Andersdatter
Anne Catrine Davidsdatter
Else Kristine Jonsdatter
Jomfru Schierven
Jacob Nicolaj Frisenberg
Pauline Alsing
Lars Larsen paa Pladsen Kaasen
hustruen Anne Knudsdatter samt datteren Annichen
15
Traag
Nr 3
Jon Christensen
Maria Erichsdatter
Niels Abraham Erichsen Jon Jensen Maria Jonsdatter
Helge Jensdatter
  Jens Pedersen Rødningen og hustrue Mari Olsdatter, samt søn Peder.
Enken Anne Hansdatter  ???
11
Asdahl øvre
Nr 4
Mads Gundersen
Gunild Erichsdatter
Isach
Hans
Ole
Jon Jacobsen   Mette Olsdatter
Inger Larsdatter
Anders Rasmussen
Enkemand Abraham Johansen
Gunder Jacobsen Asdalstranden og hustrue Kari Nielsdatter,
Samt søster Anne Nielsdatter
13
Svarestad
Nr 5
Anders Sørensen
Susana Erichsdatter
  Thor Andersen   Kirsten Arnoldsdatter Søren Hansen, Enkemann I Sorteboven under Svarestad er følgende:
Anders Jørgensen og hustrue Else Henrichsdatter
søn Jørgen, datter Else
Jørgen Henrichsen og hustrue Marthe Sigbiørnsdatter
Sønene Rasmus og Simen(skal og under tiniste ? i Brevig),
datter Kirsten. Hans Arnoldsen
Hans Tostensen og hustrue Anne Gundersdatter
samt klocker? Daarte Gulbrandsdatter
Enken Mari Reiersdatter
23
Tollef Erichsen
Kari Andersdatter
  Mads Jonsen   Kirsten Nielsdatter  
Berg
Nr 6
Halvor Torbiørnsen
Anne Larsdatter
    Anders Jacobsen Mari Davidsdatter     11
Arnold Erichsen
Berthe Thorsdatter
Christen
Lars
Bartholemeus
    Kari Larsdatter Erich Truelsen, Enkemand
Sortedale øvre
Nr 7
Rasmus Johannesen
Aaste Thorsdatter
Johannes
Thor
Ingebor
          5
Garstad
Nr 8
Gunder Torbiørnsen
Ingebor Sørensdatter
      Mallene Jørgensdatter Inger Ellefsdatter, enke Knud Thorsen Sorteboven og hustrue Aaste Stiansdatter
Husmandskone Mette Pedersdatter, samt datter Anne Catrine
(konen meget fattig og mannen bort reist, skal dog være i Landet)
12
Morthen Sørensen
Anne Alfsdatter
    Anders Amundsen   Ragnild Olsdatter, enke
Line med
Lille Vingerie,
Jerset og
Torsdale
Nr 9
Anders Olsen
Ingebor Kielsdatter
      Aase Olsdatter Kari Andersdatter, Enke Jørgen Jonsen Linne Stranden og hustrue Marthe Jonsdatter
samt søn Jon og Peder (Peder er ude på reis)
17
Mads Olsen
Ellen Torbiørnsdatter
    Ole Jørgensen Mette Erichsdatter  
Giert Olsen Jerset
Aaste Pedersdatter
Anne Maria   Helger Jørgensen Groe Jonsdatter  
Hafreagger
Nr 10
Anders Amundsen
Sara Larsdatter
Amund
Hans
    Alis Olsdatter
Maria Davidsdatter
    6
Vingerie
Nr 11
Thor Andersen
Anne Christensdatter
Anders
Christen
Mari
Kari
          10
Tolf Salvesen
Mari Nielsdatter
      Margrethe Andersdatter
Anne Jonsdatter
   
Høen
Nr 12
Thor Hansen
Anne Thorsdatter
Mette     Anne Gregersdatter   Niels Olsen Høens Eie og hustrue Maria Pedersdatter
moder Inger Knudsdatter enke samt søster Kirsten Olsdatter
19
Thor Thorsen
Inger Maria Sørensdatter
      Anne Andersdatter
Kristen Olsdatter
 
Abraham Hansen
Mari Johanesdatter
      Helge Larsdatter    
Elias Hansen
Alet Pedersdatter
      Marthe Gundersdatter Isach Hansen
Midtgaarden
Nr 13
Ole Hansen
Ales Olsdatter
          Bartholomeus Orebachen og hustrue Anne Jørgensdatter
datter Ingeborg (almisselemmer)
Ole Biørnsen Krabberødbugten og hustrue Gunild Thorsdatter
Ole Amundsen Sollie og hustrue Kirsten Gundersdatter
datter Inger
12
Anne Olsdatter, Enke
(meget skrøbelig)
Kari Hansdatter        
Søtholt med
Schierche
Nr 14
Søren Jonsen
Kirsti Sørensdatter
Christopher
Søren
          12
Jacob Jonsen
Aase Pedersdatter
  Johannes Eliassen      
Jacob Sørensen Schierche,
Anne Torbiørnsdatter
      Helvig Andersdatter   Jan Engelbretsens enke Kari Christensdatter;
fattig med små børn
Jørgen Olsen Burvald
 enkemann og skrøbelig
Flaatten
Nr 15
Aache Tronsen
Johanne Jacobsdatter
      Ingeborg Jacobsdatter     3
Stoche
Nr 16
Thor Zachariasen
Anne Knudsdatter
      Anne Olsdatter     2
Rugtvet
Nr 17
Lars Tostensen
Margrethe Tronsdatter
Mads
Tron
    Berthe Olsdatter   I Ombudsnes er følgende:
Jørgen Gundersen og hustrue Anne Gundersdatter
(meget fattige med små børn)
Jørgen Halvorsen og hustrue Anne Frederichsdatter
Ole Johannesen og hustrue Anne Jonsdatter samt søstrene
(manden gammel og svag)
David Biørnsen og hustru Margrethe Christensdatter
samt Johan Hermandsen Skomager og Tosten Skomager
(disse farer om i sognet)
Jørgen Thorsen og hustrue Kirsti Torjusdatter samt datter, søn
Elling Halvorsen. Inger Margrethe Augustinidatter
Niels Tygesen og hustrue Ingebor Larsdatter (huusarme)
døttre Anne Maria og Aase Catrine
Halvor Nielsen og søsterdatter Kari Gundersdatter
Gunder Lorentsen og hustrue Ingebor Nielsdatter
Søn Lorents. Døttre Mari og Alet
Jon Jonsen Raaberberget og hustrue Marthe Didrichsdatter
datter Sedsel (meget fattige med små børn)
38
Gunder Tostensen
Anne Aasoldsdatter
    Ole Amundsen Ingeborg Olsdatter  
Giærestad
Nr 18
Hans Tostensen
Inger Amundsdatter
Helvig Pedersdatter   Tallach Nielsen     Ole Gundersen Kaasen og hustrue Aaste Torjusdatter
søn Kittil
Johannes Larsen Michelstrand og hustrue Anne Augustinidatter
Ole Madsen Michelstrand og hustrue Mari Larsdatter
Niels Gundersen Krabberød og hustrue Lisbet Larsdatter
Jon Jacobsen Krabberød og hustrue Anne  Sørensdatter
Halvor Torofsen Krabberød og hustrue Marthe Olsdatter
(gamle og fattige)
Ellev Knudsen Krabberød og hustrue Anne Christendatter
Moderen Anne Christensdatter (almisse lem)
ugifte sønner: Claus og Christen
22
Tangevald
Nr 19
Sr Søren Erichsen Erich
Lene
Karen
Bodil Catrine
Torgrim Tomasen
Torgim Jensen
Erich Hendrichsen
  Maren Pedersdatter
Gunild Colbentsdatter
Anne Jonsdatter
Gunild Olsdatter
Stian Olsen   13
Rogn søndre
Nr 20
Jacoh Larsen
Ingebor Thorsdatter
Anders        Kari Jacobsdatter, enke   11
Anders Christensen
Mari Larsdatter
      Anne Nielsdatter  
Halvor Christensen
Maria Jonsdatter
      Anne Jensdatter Kirsti Andersdatter
(gammel og kan lidet fortinen)
Midt Rogn
Nr 21
Søren Hansen
Helvig Olsdatter
      Ingebor Jørgensdatter     7
Abraham Sørensen
Gunild Jacobsdatter
    Søren Gundersen   Susana Hansdatter enke
Rogn nordre
Nr 22
Søren Thorsen Hans
Else
Mari
          9
Thor Gundersen
Berthe Nielsdatter
Lars     Kari Jørgensdatter Anne Jonsdatter enke
Egh
Nr 23
Erich Erichsen
Berthe Knudsdatter
    Ole Jonsen Torbor Pedersdatter   Niels Hansen Eghsrønningen og hustrue Sophi Torsdatter
tienistedreng Niels Tomasen. Susana Olsdatter
Lars Bartholomeusen på Nordre Egh og hustrue Bodil Hansdatter
Hans Jonsen og hustrue Dorthe Olsdatter
Niels Larsen fra Egh Eie og hustrue Karen Maria Nielsdatter
Niels Jensen Hald og hustrue Kristine Catrine Colderej (?)
(Manden blind)
16
Esse
Nr 24
Christen Erichsen
Anne Michelsdatter
        Mette Amundsdatter enke   12
Elling Clausen     Knud Gundersen Inger Nielsdatter
Elsee Olsdatter
 
Amund Evensen
Marthe Taraldsdatter
      Anne Evensdatter Even Nielsen enkemand
Thore Evensdatter (siges at ? Niels Hafsund i Sannichedal)
Winie
Nr 25
Niels Larsen
Siri Olsdatter
      Astri Olsdatter Ener Larsen enkemand Johannes Larsen Hervig og hustrue Anne Andersdatter
søster Mari Andersdatter. Samt fader Lars Ejlertsen
25
Even Nielsen
Sophi Maria Torsdatter
Lars     Margrethe Gregersdatter  
Christen Tellefsen
Ingebor Larsdatter
Amund
Mari
Berte
        Hans Evensen og hustrue Siri Hansdatter
Enke Bodil Tellefsdatter og søn Lars  samt datter Ingebor
Enken Inger Christensdatter (almisselem)
Peder Christensen og hustrue Anne Bartholomeidatter
Slaattenæs
øde
Nr 26
            Peder Jonsen paa Halen og hustrue Marthe Saamunsdatter
Bartolomeus Vellumsen enkemand
Lars Ejlertsen paa Barfod og hustrue Anne Zachariasdatter
samt fader Zacharias Johannesen
Jens Rolfsen og hustrue Berthe Hansdatter samt søner Tengel og Hans
10
Nuestad
med Fittie
Nr 27
Anders Taraldsen
Inger Nielsdatter
Niels
Anders
Ole
Alet
        Paa Fittie Sr Ole Hendrik Fiuren med søster Jomfru Anne Fiuren.
Tienistedreng Hans Hansen
tienistepige Karen Giertsdatter
10
Giømle
Nr 28
Jørgen Isachsen
Inger Hansdatter
Kirsten       Isach Jørgensen enkemand Gregers Isachsen Asvold og hustrue Lisbet Arnesdatter
søn gregers (ude på reis)
datter Kari
19
Steen Thorsen
Else Thorsdatter
Thor   Jacob Olsen     Jon Knudsen Salen og hustrue Alet Steensdatter
Kiøstel Gundersen og hustrue Catrine Pettersdatter
Thor Steensen Rødskleven
Inger Olsdatter
    Peder Pedersen ? ?    
Breche
Nr 29
Hans Evensen
Berte Michelsdatter
Michel
Even
  Søren Halvorsen Sara Lychedatter
Kirsti Engelbretsdatter
Lych Andersen
(almisse lem dødd d: 25. november)
Lars Andersen Tinderholt og hustrue Kari Abrahamsdatter
Amund Olsen og hustrue Ingebor Olsdatter
Kiøstel Torbiørnsen Vestre Breche og hustrue Marthe Nielsdatter
Jocum Jørgensen Nyehuus og hustrue Ingebor Gundersdatter
(huusarme) samt datter Ragnil
Enke Anne Catrine Petterdatter paa Grønevold (almisselem)
søn Halvor Nielsen
datter Ragnil Maria Nielsdatter
20
Aaby
Nr 30
Peder Michelsen
Marthe Evensdatter
  Thor Gulliksen Anun Knudsen Ingebor Larsdatter
Gunil Hansdatter
Sr Abraham Kal
Niels Amundsen
Mari Evensdatter
Barent Engelbretsen Bagerovenen og hustrue Kirsti Rasmusdatter
samt datter Kirsti
Ole Aasoldsen Dybevigen og hustrue Ingebor Christensdatter
Kari Bentzdatter omløber? (fra Drangedal)
Niels Taraldsen Aabydahlen og hustrue Ingebor Tallachsdatter
Ole Tostensen og hustrue Abelone Pedersdatter
(almisselemer)
Christen Larsen Egehaugen og hustrue Margrethe Hansdatter
Michel Nielsen skomager (syg og fattig)
32
Daniel Michelsen
Kari Larsdatter
      Kirsti Michelsdatter
Siri Jacobsdatter
Bodil Christensdatter Enke Sr Erich Holmgreen og hustrue  samt børn
Ole Petter, Karen og Anne Kristine
Brevig østere
Nr 31
Kittil Jensen
Inger Thorsdatter
    Giert Olsen       19
Niels Kielsen
Mari Haraldsdatter
          I Svensvigen enken Randi Olsdatter med søn Christen Engelbretsen
Niels Gundersen og hustrue Anne Christensdatter
Anun Eilertsen
Kari Knudsdatter
        Ellef Anunsen
Ingebor Nielsdatter
Gunder Erichsen
Aase Tallachsdatter
Erich
Amund
      Thor Gundersen
(skade på øyene og feberarm)
Maria Larsdatter
Gonge
Nr 32
Erich Olsen
Kari Olsdatter
Hans
Espen
        Hans Olsen Tveraaen og Hustrue Ingebor Stiansdatter 6
Finmarch
Nr 33
Abraham Christensen
Inger Lisbet Pedersdatter
    Lars Jensen Torbor Biørnsdatter   I Hafsund enken Maria Jacoksdatter børn Claus Christensen og Berthe Christensdatter
samt tieniste karl Aasold Gullichsen
Haagen Andersen og hustrue Anne Jacobsdatter samt søn Anders
Claus Tomasen og hustrue Marthe Andersdatter samt
sønner Niels og Anders
15
Tveten
Nr 34
Amund Hansen
Else Isachsdatter
Berthe Sophia Hans Pedersen Isach Gregersen Sophi Gregersdatter Anders Larsen Ole Svenungsen Tveten Eie og hustrue Anne Kittilsdatter
samt datter Ales
Guri Nielsdatter (almisselem)
15
Lars Amundsen
Anne Thorsdatter
  Amund Olsen   Ragnil Olsdatter  
Hafredal
Nr 35
Christopher Jonsen
Maria Nielsdatter
        Kari Larsdatter, enke
(døde d. 22.november)
Jørgen Pedersen og hustrue Borgil Knudsdatter
Turi Nielsdatter
Christen Engebretsen (almisselem)
Siri Hansdatter (almisselem)
12
Hans Christensen
Abelone Erichsdatter
    Thor Biørnsen   Jelloug Knudsdatter enke
Nysteen
Nr 36
Niels Gullichsen
Aase Jacobsdatter
        Gullich Larsen
Siri Nielsdatter
Abraham Gullichsen
  8
Peder Gautesen         Morten Pedersen
Anne Ansteensdatter
Vissestad
Nr 37
Isach Nielsen     Lars Pettersen Kari Andersdatter     6
Gullich Anunsen       Ingebor Anunsdatter Hans Alfsen
Tveten vestre
nr 38
Jørgen Jørgensen
Inger Evensdatter
Even
Maria
Mari
Ole Diderichsen       Eilert Knudsen Presterønningen og hustrue Helge Jørgensdatter 8
Fæset
Nr 39
Arnold Nielsen
Berthe Andersdatter
      Ales Biørnsdatter
Ingebor Gullichsdatter
Niels Simensen
Simen Nielsen
  11
Havor Erichsen
Alet Jacobsdatter
          Peder Arnoldsen og hustre Kari Andersdatter
samt tienistepige Anne Jonsdatter
Rønholt
Nr40
Aasold Erichsen
Asborg Hansdatter
Ellef Knudsen
Hans Knudsen
        Gunuld Nirisen og hustrue Marthe Olsdatter
søn Ole. Tienestepige Berthe Olsdatter
16
Ole Erichsen
Marthe Andersdatter
      Sara Erichsdatter  
Thor Olsen
Lisbet Olsdatter
Ole
Lars
      Anne Ulvesdatter (sygelig)
Herum
nr 41
Lars Johannesen
Taran Larsdatter
Helge     Johanne Jørgensdatte Lars Barthelomeusen
enkemand
  5
Dørredahle
nr 42
Jørgen Christensen
Gunild Børgersdatter
Christen
Børger
        Morten Erichsen Bache og søster ingeborg Erichsdatter 10
Jon Torbiørnsen
Inger Pedersdatter
    Ole Torbiørnsen Ingeborg Christensdatter  
Bierkeset
Nr 43
Sn Bierchetorp
 og kieriste
Berthe       Marthe Johanesdatter   Ansten Stiansen Rønningen og hustrue Kirsti Amundsdatter
samt søn Christian
Niels Erichsen Kaasen og hustrue Anne Andersdatter
Jon Knudsen Biørvad og hustru Anne Brynjulsdatter
Halvor Larsen Tinderholt og hustrue Ingebor Michelsdatter
13
Moe
No 45
Jon Nielsen
Anne Tronsdatter
    Gulbrand Amundsen Siri Nielsdatter   Hendrich Amundsen Ødegaarden og hustru Helvig Thorsdatter 15
Peder Thorsen
Anne Pedersdatter
    Abraham Erichsen Kirsti Pedersdatter  
Ole Olsen
Kirsti Knudsdatter
Ole
Marthe
Inger
         
Rørholt søndre
Nr 46
Arnold Larsen
Anne Arnoldsdatter
Jøran
Mette
    Anne Holgersdatter Sophi Maria Hansdatter
enke
Anders Pedersen Schare og hustrue Torbor Andersdatter
Lars Halvorsen Kiel og Kari Andersdatter (hustru er overstreket)
Tieniste karl Christopher Olsen
Tienistepige Berthe Michelsdatter
20
Mads Arnoldsen
Aloug Olsdatter
      Inger Jonsdatter  
Ingebor Pedersdatter
enke af Jon Andersen
Anders
Peder
Mari (vandfør)
      Isach Andersen
Rørholt nordre
Nr 47
Jons Hansen
Marthe Arnoldsdatter
      Anne Andersdatter
Mari Madsdatter
Sara Hansdatter
enke
  9
Ache Larsen
Anne Nielsmundsdatter
      Berthe Larsdatter
Ingebor Torgersdatter
   
Bamble
Nr 48
Christen Michelsen
Kirsti Hansdatter
Lene Christensdatter
  Knud Christensen Inger Larsdatter   Lars Olsen Kiellemyr og hustrue Marthe Gundersdatter
samt datter Mari
Tosten Olsen og hustrue Kari Isachsdatter
Enken Anne Olsdatter (almisselem)
Enken Kari Olsdatter (fattig)
datter Anne Gundersdatter
Ole Gundersen Kalvevigen? Og hustrue Berthe Olsdatter
Erich Pedersen Bamble Eie og hustrue Margrete Knudsdatter (fattige)
sønnene Peder og Abraham
datter Margrethe (ganske vandfør)
29
Simen Larsen
Anne Zachariasdatter
    Hans Olsen Gunil Larsdatter
Mari Zachariasdatter
Jøren Jonsdatter, enke
Anun Ellingsen
Kari Jacobsdatter
      Mari Pedersdatter  
Svinland
No 49
Niels Pedersen
Pernille Christensdatter
        Peder Sørensen
Maria Nielsdatter
Søren Pedersen
Simen Olsen og hustrue Anne Pedersdatter 10
Knud Larsen
Inger Pedersdatter
      Johane Pedersdatter    
Glittum Vestre
Nr 50
Peder Larsen
Anne Larsdatter
        Margrethe Jensdatter, Enke
døde d. 13. November
  12
Gullich Larsen
Bodil Olsdatter
Else          
Harald Biørnsen
Anne Amundsdatter
      Helge Amundsdatter Biøn Thorsen
Anne Olsdatter
Ole Biønsen
 
Rosland
Nr 51
Lars Andersen
Anne Olsdatter
      Aasil Thorsdatter   Aasold Olsen Braatten og hustrue Kirsti Aasmundsdatter
samt moderen Torbor Aasoldsdatter (gammel og fattig)
Anders Jonsen enkemand
11
Jens Nielsen
Groe Larsdatter
      Anne Larsdatter Morthen Jensen
Riis
Nr 52
Ole Hansen
Live Michelsdatter
Giert
Marte
Kirsten
          5
Houchedal
Nr 53
Ole Aasoldsen
Inger Tellefsdatter
    Jørgen Kiøstolsen Ales Jonsdatter     7
Arnold Tronsen
Mari Ougensdatter
Anders          
Sortedalhl
Nr 54
Lars Jonsen
Mette Johanesdatter
Hans
Abraham
Kari
Halvor (bortreist + lang tekst)
    Dorthe Christensdatter     10
Anders Larsen
Ingebor Zachariasdatter
      Sara Larsdatter    
Blegelien
Nr 55
Enken Guri Halvorsdatter Johannes
Mari
Jon Halvorsen Jacob Halvorsen Marit Andersdatter Halvor Jacobsen
Anne Hansdatter
  8
Hellstvedt
Nr 56
Mattias Erichsen
Bodil Tostensdatter
Isach
Aase
Ole Halvorsen Erich Halvorsen Inger Olsdatter     7
Tveten
Nr 57
Jørgen Thronsen
Siri Manassesdatter
Jørgen
Manase
Anne
      Anders Christensen
Jøran Danielsdatter
  7
Asdahl nedre
nr 58
Gierth Christensen
Mari Nielsdatter
Niels
Inger
Kari
      Ellen Olsdatter enke Halvor Gundersen Asdalstranden og hustrue Marthe Nielsdatter
Jon Halvorsen og hustrue Anne Hansdatter
10
Nenset
Nr 59
hr Capitain Lassenii Frue Jørgen Christian Daniel Gundersen
Ole Gundersen
Aasmund Gundersen
  Maria Nielsdatter
Mari Gundersdatter
Maria Olsdatter
Jomfru Anne Barenhof Tarald Olsen Viig og hustru Anne Gullichsdatter
tienistepige Margrethe Lorentsdatter
12
Kielstad med
 Krabberød
Nr 60
Lars Ellingsen
Maren Sørensdatter
    Jens Larsen Maren Simensdatter
Catrine Rasmusdatter
Ingebor Olsdatter
  I stathelle under Kielstad findes følgende:
Sr Gregers Bentzen med 4 børn: Claus, Else, Marthe og Anne
Tienistefolk: Peder Jacobsen, Christen Bonderop,
 Anne Hendrichsdatter,Berthe Erichsdatter
Søren Michelsen og hustrue Margrethe Andersdatter
samt datter Kirsten Olsdatter
Sigur Olsen og hustrue Kirsti Olsdatter samt søster Aasil Olsdatter
Enkemand Ole Larsen (døde den 5th November)
Niels Knudsen og Hustrue Lisbeth Andersdatter samt datter Pernille
Halvor Ellefsen og hustrue Kari Larsdatter
Enken med sønner Lars Pedersen og Jacob Jacobsen (fattige)
Christen Torbiørnsen og hustrue Sedsel Nielsdatter
Niels Hansen og hustrue Inger Hansdatter
Enken Mari Torbiørnsdatter med søn Arne Hansen
Elias Arnesen og hustrue Anne Halvorsdatter
Lars Olsen og hustrue Anne Catrine Gunuldsdatter
Hans Andersen og hustrue Else Rasmusdatter med
med døttre Mette og Inger
Harald Zachariassen og hustrue Lisbet Hansdatter
49
Thor Ellingsen
Anne Hendrichsdatter
      Aase Jonsdatter  
Busterud
Nr 61
Amund Larsen
Mari Andersdatter
      Tone Nielsdatter
Anne Sophia Olsdatter
(sykelig og fattig)
Anders Andersen   5
Sillien
Nr 62
Lars Andersen
Kirstie Thorsdatter
    Thor Christensen Ingebor Christensdatter Christen Thorsen
Gunild Kittilsdatter
Ragnild Christensdatter
Peder Ingvoldsen Hyterød og hustrue Mari Andersdatter
søn Anders, datter Marthe
11
Fillestad
Nr 63
Niels Larsen
Maria Erichsdatter
      Gundvor Olsdatter Ole Nielsen
Kristine Christensdatter
  5
Høvig
Nr 64
Christen Michelsen
Aase Tomasdatter
Anne     Kari Clausdatter Tomas Larsen   5
Udgaarden
Nr 65
Lars Evensen
Maria Michelsdatter
  Niels Kiøstolsen   Kirsti Jørgensdatter   Ole Andersen Udgaarden og hustrue Helge Johanesdatter
samt søn Johannes
18
Simon Børgersen
Marthe Gulbrandsdatter
    Gunder Kiøstolsen Anne Larsdatter    
Gouthe Pedersen
Bodil Thorsdatter
Thor
Else
         
Jacob Nielsen
Anne Hansdatter
      Margrethe Jensdatter    
Masterød
med Schaugen
Nr 66
Rasmus Jacobsen
ugift
    Halvor Hansen Kari Gundersdatter Inger Catrine Jacobsdatter
Mari Jacobsdatter
Hans Giertsen Maallefield og hustrue Ingebor Aasmundsdatter 12
Lars Olsen
Ingebor Halvorsen
Ole
Aloug
  Giert Hansen      
Brevig vestre
Nr  67
Ener Simensen
Berthe Johanesdatter
Marthe
Inger
      Jacob Halvorsen
Kristine Enersdatter
Ole Olsen og hustrue Anne Gundersdatter
(Almisselemmer)
8
Grostock
Nr 68
Torger Torgrimsen
Marthe Bærulsen
Bærrul
Ole
          4
Traasby
Nr 69
Søren Simensen
Pernille Amundsdatter
Simen
Erich
Amund
Anne Hellene
  Jon Biørnsen Anne Olsdatter   Biøn Jonsen og hustrue Ingebor Kittilsdatter 10
Vaag østre
Nr 71
Torius Adnersen
Siri Bæruldsdatter
          Ole Engelbretsen Bredsand og hustrue Inger Aachesdatter
samt datter Kirsti
hustruens moder Kari Madsdatter
(gammel og ? )
9
Gullich Thorsen
Marthe Ulvesdatter
Maria        
Dahl
Nr 72
Lars Tomasen
Tore Pedersdatter
Kari
Inger
          7
Anun Michelsen
Anne Anunsdatter
      Ingebor Anunsdatter    
Glittum østre
Nr 73
Lars Christensen
Anne Eliasdatter
          Petter Andersen Halberg og hustrue Catrine Danielsdtr Normoed
Anders Jacobsen Kiersdalen og hustrue Gulline Sørensdatter
samt søn Jacob
hustruens moder Ambor Jonsdatter (gammel og skrøblig)
11
Jens Gundersen
Aase Knudsdatter
Mari         
Vaag vestre
No 74
Arnold Rasmusen
Mari Nielsdatter
        Jens (en del tekst her)   8
Erich Simensen
Inger Thorsdatter
           
Bærul Andersen       Marthe Andersdatter Lars Andersen
Kiær
Nr 75
Amtmann Von Løvenhielm
og frue
Juncher Hans von Løvenhielm Engelbret Christensen
Anders Olsen
Gunder Olsen
  Anne Sophie Pedersdatter
Sara Olsdatter
Gunield Thorsdatter
Sr Peder Kierulf
Sr Hybertz
Jomfru Bindrup
Jomfru Schougsgaard
  13
Kiørestad vestre
Nr 76
Knud Nielsen       Siri Gullichsdatter Ingebor Christensdatter Jørgen Casparsen Valsrød og hustrue Siri Hansdatter 12
Abraham Hansen
Mari Christensdatter
      Ingebor Christensdatter   Erich Halvorsen og hustrue Anne Christensdatter
Knud Ellefsen
Aloug Salversdatter
           
Kiørestad østre
Nr 77
Aschier Knudsdatter Mattias
(ude paa reis)
Anders Halvorsen   Aaste Christophersdatter   Vraal Madsen Stranden Og hustrue Giertru Bentsdatter
Lars Nielsen og hustrue Kirsti Jørgensdatter
(almisselemer)
8
Stoche vestre
Nr 78
Halvor Anunsen
Torier Larsdatter
    Lars Gillichsen Inger Christensdatter Amun Olsen ( + tekst som inneholder Jærestad sogn)   5
Faastvet
Nr 79
Erich Pedersen
Anne Aasoldsdatter
Gunder       Jens Erichsen
Maria Olsdatter
  5
Hydal
Nr 80
Christen Erichsen
Lisbeth Christensdatter
Christen     Mari Jørgensdatter Ole Pedersen Udcommandert soldat Lars Jensen og hustru Kirsten Christensdatter
Enken Susana Eliasdatter (almisselem)
datter Ellen Sørensdatter
8
Herre Lill
Nr 81
Rejer Andersen
Berthe Andersdatter
      Ragnild Sigursdatter     3
Rachestad
Nr 82
Gunder Thorsen
Ingebor Torgrimsdatter
      Kirsti Thorsdatter   Jens Engelbretsen og hustrue Anne Hendrichsdatter
samt søn Mads
6
Schougstad
Nr 83
Lars Ellefsen
Kari Jensdatter
Hans
Anun
Christen
Kirstie
          6
Faassing
Nr 84
Lars Thorsen
Berthe Ellefsdatter
      Ingebor Ellefsdatter   Ole Svensen Faassing eie og hustru Mari Knudsdatter
Jacob Svensen og hustrue Live Hansdatter
Niels Svensen og hustrue Mette Bøyesdatter
sønene Bøye og Søren samt søster Inger Svensdatter ?????
Knud Erichsen og hustrue Susana Hansdatter
samt datter Sophia
15
Roverud
Nr 87
Mads Amundsen
(død d. 2 November)
Helge Michelsdatter
Michel
Amund
    Marthe Eliasdatter     5
Grimserud
Nr 89
Ole Gundersen
Anne Lorentsdatter
Lorentz
Gunder
Groe
          5
Vallen
Nr 90
Erich Thorsen
Ingebor Jensdatter
        Thor Erichsen
Marthe Pedersdatter
  4
Aastad
Nr 91
Amund Evensen
Anne Hansdatter
      Marthe Danielsdatter Inger Jonsdatter
Anne Kristine Evensdatter
Jørgen Pedersen med søster Clara Pedersdatter og
hendes datter Else Maria Hansdatter (sygelig)
8
Syndbye
Nr 92
Ole Arnoldsen
Anne Olsdatter
      Aase Halvorsdatter Arnold Olsen
Lisbet Knudsdatter
Sven Nielsen Asvold enkemand med
svigersøn Just Christensen og hustrue Margrethe Svensdatter
8
Gromestad
Nr 93
Hans Jonsen
Anne Jacobsdatter
Jacob     Anne Andersdatter     4
Bræche lille
Nr 94
Ole Andersen
Margrethe Jonsdatter
Hans
Marthe
    Ingebor Andersdatter     5
Schougen
Nr 96
Ole Hansen
Inger Larsdatter
Ole
Helge
          4
Vaagøen
Nr 97
Finboe Jacobsen
Anne Nielsdatter
      Mette Hendrichsdatter
Anne Hendrichsdatter
  Hans Christiansen  Hellesøen og hustrue Marthe Erichsdatter
med søn Erich samt døttre Kari og Anne
9
Grasmyr
Nr 99
Svend Nielsen
Ingebor Knudsdatter
      Kirsti Jensdatter     3
Ringeschiø
Nr 102
Enken Inger Pedersdatter Niels
Peder
Even
Abelone
        Halvor Andersen Haretvet og hustrue Kari Sørensdatter
(gamle og fattige) samt søn Isach
8
Prestegaarden
Nr 103
Presten og Hustrue   Anders Pedersen
Tellef Evensen
Ellef Thronsen
Gunder Olsen
  Kari Tellefsdatter
Inger Gundersdatter
Kari Halvorsdatter
Berthe Nielsdatter
Studios: Rasmus Kierschou
Maren wulff
Even Hansen
Anders Svensen Schougen og hustrue Sedsel Gundersdatter
med datter Sara samt hustruens foreldre
Gunder Thorsen og hustrue Siri Olsdatter (gammel og skrøbelig)
18