Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Mail          Sist endret 25.01.2006

Kilde: Sjeleregister Solberg roden i Drangedal 1843

Tilsvarende manntall for rodene: Woje 1839, Naas 1843, Krogen 1841Ark 1
           Fortegnelse over Befolkningen i 
          Solberg Skoledistrict i Aaret 1843
Oppholdssted Stand Navn Alder
1. Prestegården Sogneprest Ø. Nilsen
Søn Nielsen
Jomfru Preus
Marie Breder
Tjener Aslak Kittilsen 27
" Knud Gundersen 18
" Thorbjørn
" Anne Hansdatter
" Anlau Hansdatter
" Liv Knudsdatter
" Elen
Stemmen u/Prestegården Kirkesanger Knud Jensen 61
Kone Margrethe Jørgensdatter  63
Tjener Halvor Olsen 24
Odden u/Prestegården Husmand Lars Hansen 75
Kone Jensdatter 73
Peder Larsen 27
Marthe Larsdatter 31
Anne Thorine Jacobsdatter 17
Christen Nielsen 8
Inderst Nils Larsen 45
Kone Mari Tjøstolfsdatter 56
Børn Lars Nilsen 17
" Anne Kirstine Nielsdatter 12
Kaasene u/Prestegården Husmand Gunder Olsen 45
Kone Anne Olsdatter 55
Børn Ole Gundersen 23
" Maia Gundersdatter 12
Birkesæt u/Presteg. Husmand Søren Knudsen 31
Kone Anne Masdatter 26
Stian Knudsen 23
Enke Elen Stiansdatter 60
Anne Knudsdatter 18
Knut Sørensen 3/4
Marichen Sørensdatter 4
Skjelbreidalen u/Presteg. husmand Søren Gundersen 36
kone Marie Knudsdatter 29
Børn Kari Sørensdatter 7
" Margrethe Sørensdatter 4 1/2
Tjener Anne Ellevsdatter 15
Guldbrans u/Presteg. Abraham Knudsen 80
Mari Johnsdatter 75
Husmand Knud Abrahamsen 56
Kone Kirsti Poulsdatter 56
Børn Poul Knudsen 23
" Knud Knudsen 20
" Anen Marie Knudsdatter 17
Husmand Abraham Knudsen 28
Kone Karen Sivertsdatter
Maren K. Abrahamsdatter 4
Husmand Jacob Knudsen 45
Kone Ragnhild Abrahamsdatter 35
Børn Knud Jacobsen 11
" Abraham Jacobsen 8
" Ole Jacobsen 6
" Anne M. Jacobsdatter 14
" Mari Jacobsdatter 9
Husmand Peder Knudsen 35
Kone Anne Nielsdatter 38
Børn Annen G. Pedersdatter 11
" Aslaug Pedersdatter 3
Skomager Knud Knudsen 24
Aase Knudsdatter 28
Øen u/Prestegården Husmand Anstein Christensdatter 71
Kone Helge Terjersdatter 70
Børn Terjer Ansteinsen 31
" Siri Ansteinsdatter 23
2. Solberg Gaardbruger Claus Olsen 43
Kone Aslaug Clausdatter
Børn Claus Clausen Ark 3
" Marichen Clausdatter 15
" Anne Maria Clausdatter 7
" Anne Clausdatter 4
Tjener Knud Kittilsen
" Søren Christensen
" Anne Tellefsdatter
Gaardbruger Halvor Olsen
Datter Anne Halvorsdatter 6
Tjener Gunnul Halvorsen
" Aniken Knudsdatter
" Marichen Knudsdatter
" Anne Thorvildsdatter 28
" Marichen Olsdatter 28
Dugefos u/Solberg Husmand Ole Kittilsen 65
Kone Aase Gunnulsdatter 65
Husmand Ole Anstensen 24
kone Birthe Olsdatter
Enke Ingebor Nielsdatter 65
Anne Ansteinsdatter
Birthe Ansteinsdatter 22
Stedalen u/Solberg Husmand Knud Tjøstolfsen 45
Kone Anne Christensdatter 49
Børn Tjøstolf Knudsen 20
" Christen Knudsen 17
" Jens Knudsen 10
" Anne Knudsdatter 16
" Liv Knudsdatter 6 1/2
" Kari Knudsdatter 8
Jondalskilen u/Solberg Husmand Peder Olsen 38
Kone Mari Mattisdatter 44
Børn Ole Pedersen 13
" Mattis Pedersen 9
3, Findøe Gaardbruger Knud Pedersen 48
Kone Agnette Gundersdatter 35
Børn Peder Knudsen 9
" Gunder Knudsen 1 1/2
" Marichen Knudsdatter 16
" Anne Knudsdatter 12
" Kari Knudsdatter 7
" Martha Knudsdatter 4
Tjener knud Pedersen 30 Ark 4
" John Aslaksen 23
" Aasild Jørgensdatter
" Gunnild Haraldsdatter 26
" Tore Kittilsdatter 26
Follaugsfolk Peder Knudsen 80
" Marichen Jørgensdatter 73
Gaardbruger Gunder Clausen 36
Kone Kari Nielsdatter 40
Børn Claus Gundersen 15
" Niels Gundersen 10
" Elling Gundersen
" Knud Gundersen
" Johanne Gundersdatter 13
" Marichen Gundersdatter 7 1/2
Thor Thorsen 32
Niels Johnsen 19
Anne M. Abrahamsdatter 27
Mari Olsdatter 20
Claus Knudsen 83
Marichen Gundersdatter 74
4. Tvedt Gaardbruger Elling Thomasen 48
Kone Aase Henrichsdatter 23
Børn Thomas Ellingsen 18
" Peder Ellingsen 16
" Halvor Ellingsen 5
" Maria Ellingsdatter 3
Tjener Jørgen Jensen 19
" Maria Tellefsdatter
" Kari Elevsdatter 16/17
" Kari Knudsdatter 14
Gaardbruger Stian Pedersen 47
Kone Mari Pedersdatter 38
Børn Peder Stiansen 7
Halvor Stiansen 5
Lars Stiansen 1
Enkemand Peder Halvorsen 69
Lars Olsen
Aaste
ingebor Torvildsdatter
Kristine? Knudsdatter 7
Gaardbruger Ole Pedersen 44
Kone Anne Stiansdatter 48
Børn Peder Olsen 13
" Stian Olsen 11
" Lars Olsen 6
" Johanne M. Olsdatter
Tjener Christen Olsen 35 Ark 5
" Gunnil Nielsdatter
Glisje u/Tvedt Husmand Jørgen Larsen  77
Anne Larsdatter 64
Anne Nielsdatter
Inderst Anders Olsen 24
Kone Kirsti Larsdatter 21
Tangvald u/Tvedt Aslak Jacobsen 28
Enke Kari Simundsdatter 58
Dorthe Knudsdatter 14
Birkholt u/Tvedt Husmand Ole Olsen 54
Kone Gunnil Larsdatter 60
Børn Lars Olsen 14
" Ole Olsen 11
" Gunnil Olsdatter 21
Husmand Even Tharaldsen 50
Kone Marie Nielsdatter 45
Snedker/Børn Niels Evensen 22
Børn Tharald Evensen 19
" Jørgen Evensen 11
Helsogn u/Tvedt Husmand Ole Andersen 39
Husmand Erich Pedersen 25
Ole Pedersen 19
Hans Pedersen 11
Karen M. Pedersdatter 15
Enke Anne Andersdatter 52
Briskodden u/Tvedt Husmand Ole Olsen
Kone Anne Andersdatter
Børn Ole Olsen
" Anders Olsen
5. Store Hosø Gaardbruger Peder Thorsen 46
Kone Marichen Clausdatter 50
Børn Thor Pedersen 15
" Marichen Pedersen 17
Terjer Nielsen 16
Gaardbruger Lars Thorsen 38
Kone Aslaug Gundersdatter 37
Børn Thor Larsen 10 Ark 6
" Gunder Larsen 5
" Peder Larsen 1 1/2
" Kari Larsdatter 7
Marichen Elertsdatter  12
Tjener Gunnil Sveinunsdatter 19
Enkemand Thor Larsen 76
Gaardbruger Lars Knudsen 35
Kone Helge Toline Velleksdatter 33
Børn Knud Larsen 11
" Vellek Larsen 8
" Ole Larsen 6
" Marichen Larsdatter 4
" Mari Larsdatter 2
Tjener Ole Bjørnsen 31
" Gunnil Nielsdatter 25
" Birthe Pedersdatter 17
" Tone Jensdatter 15
Skredder Jens Olsen
6. Lille Hosø Gaardbruger Knud Nielsen 60
Kone Kari Halvorsdatter 54
Niels Knudsen 32
Halvor Knudsen 23
Gunder Knudsen 16
Marie Knudsdatter 26
Aase Knudsdatter 20
Anne Knudsdatter 8
Siljord u/ Lille Hosøe Husmand Halvor Johnsen 75 Ark7
Kone Gunnil Jensdatter 75
Erik Hansen 50
Gunnil Halvorsdatter
Børn Hans Eriksen 22
" Halvor Eriksen 13
" Gunnil Eriksdatter 8
Thors u/ Lille Hosøe Tjøstolf Thorvildsen 28
Gunnil Johnsdatter
Eegaasen u/Store Hosøe Husmand Aslach Thorbjørnsen
Kone Kari Terjersdatter
Børn Thorbjørn Aslaksen 26
" Terjer Aslaksen 23
" Tov Aslaksen 21
7. Opsal Skolefolk John Knudsen 21
Anne M. Knudsdatter 24
Asber Larsdatter 19
Dalene u/Opsal Husmand Ellert Ellertsen 39
Maria jensdatter 48
Ellert Ellertsen 11
Sundet u/Opsal Inderst Lars Olsen 74
Kone Inger Rasmusdatter
Børn Rasmus Larsen 14
" Halvor Larsen 12
8. Tørnæs Gaardbruger Gunder Pedersen 66
Kone Anne Gundersdatter 65
Gunder Gundersen 32
Halvor Gundersen 27
Tjener Inger Hansdatter 23
" Asber Lorentsdatter 23
" Marthe Gundersdatter 18
Enkemann Henrich Halvorsen 54
Halvor Henrichsen 19
Ole Henrichsen 13 Ark 8
Tjener Marichen Velleksdatter
Anne Hansdatter 19
Birgitte Halvorsdatter 22
Gaardbruger Jørgen Jørgensen 30
Kone Marichen Olsdatter 33
Peder Halvorsen 9
Ole Halvorsen 6
Halvor Jørgensen 2
Klaudine M. Halvorsdatter 14
Asber Halvorsen 12
Aase Halvorsen 10
Asbjørn Larsen 17
Johannes Aslaksen 23
Kari Jensdatter 18 1/2
Leilending Halvor Olsen  48
Kone Gunnil Anundsdatter 48
Børn Ole Halvorsen 20
" Anund Halvorsen 12
" Ales Halvorsdatter 16
Haug u/Tørnæs Husmand Peder Thorsen
Kone Siri Nielsdatter
Børn Thor pedersen
" Niels Pedersen
" Ingebor Pedersdatter
Moen u/Tørnæs Husmand Jørgen Anundsen 48
Kone  Kari Larsdatter 44
Børn Anund  Jørgensen
" Birthe Jørgensdatter
Kaasen u/ Tørnæs Enkemann Jens Jørgensen 49
Børn Ole Jensen 22
" Marthe Jensdatter 20
" Thor Jensen 14
Enke  Marthe Jensdatter 76
Evjen u/Tørnæs Husmand Halvor Gundersen 32
Kone Anne K Jensdatter 24
Rønningen u/Tørnæs Husmand Peder Thorsen 39
Kone Asber Knudsdatter
Børn Peder Pedersen 14 Ark 9
" Thor Pedersen 10
" Ingbor 12
Kaasen u/Tørnæs Selveier Harald Thorvilsen 60
Kone Maria Larsdatter 54
Børn Harald Haraldsen 19
" Marthe Halvorsdatter 21
Selveier Peder Kittilsen 32
Kone Maria Haraldsdatter 29
Anne M.Pedersdatter 5
Peder Halvorsen 28
Torbor Nielsdatter 21
10. Holte Gaardmand Halvor Jørgensen 41
kone  Aase Pedersdatter 42
Børn Jørgen Halvorsen 6
" Torber O. Halvorsdatter 14
" Petria Halvorsdatetr 2
Tjener Markus Pedersen 35
" Jørgine Jørgensdatter 21
" Gunnil Svenumsdatter 23
" Marichen Halvorsdatter 8
Enke Torber Jensdatter 70
Løsgjenger Halvor Gundersen 31
Gaardmand Thor Halvorsen 62
Kone Anne Johnsdatter 49
Børn Halvor Thorsen 24
" John Thorsen 22
" Thor Thorsen 20
" Aasold Thorsen 15
" Ole Thorsen 6
Tjener Dorthe Pedersdatter 21
" Claus Thorsen 11
" Anne Olsdatter 20
Gaarmand Stian Stiansen 25
Kone Tore Knudsdatter 27
Tjener Knud Larsen 15
Liv Stiansdatter 19
Enke  Tore Halvorsdatter
Skomager Thor Gundersen 24
Enke  Ales Jørgensdatter 36
Børn Jørgen Anundsen 13
" Anne Anundsdatter 8
" Tellef Anundsdatter 6
Follaugskone Anne Evensdatter 60
Dam??odden u/Holte Enke Mari Jørgensdatter 89
  Ingbor Anundsdatter 48
Enke Torber Pedersdatter 40
Børn Peder Jensen 10
" Jens Jensen 8
" Liv Jensdatter 13
Qværnhusdalen u/Holte Enkemand Lars Aslaksen 50
Datter Anne K. Larsdatter 10
Enke  Anne D. Tellefsdatter 35
Børn Jørgen Nielsen 13
" Marthe Nielsdatter 11
11. Kaasen Gaardbruger Tjøstolf Drengsen 33
Kone  Kirstine Jørgensdatter 29
Børn Dorthe Tjøstolfsdatter 7
Anne Tjøstolfsdatter 1 1/2
Løsgjenger Jørgen Gundersen 22
Summa 369