Herre og omegn 

  Anne-Lise's aner

  Tore's aner

  Kilder

  Bibliografi

  Linker

  Artikler

      Anne-Lises quilting

   

  Hjem

Sist endret

12.01.2006

 Kilder fra Drangedal


I forbindelse med et besøk på Statsarkivet i Kongsberg kom noen fra Grenland Ættehistorielag over et sjeleregister fra 1839-1843 og en fanteoversikt fra 1866.


Sjeleregisteret inneholder forskjellige tellinger for forskjellige roder/skoledistrict. Ikke alle skoledistriktene er med. Her er en oversikt av innholdet:

  •  Krogen              1840, 1841 og 1842
  •  Bø i Tørrisdal     1840,1841 og 1842
  •  Naas                  1839 og 1843
  •  Woje                 1839 og 1842
  •  Gautefald           1842
  •  Solberg              1843

 Oversikten over fantefolket som besøker/bor i Drangedal blir nevnt av Eilert Sunde. Presten var opptatt av å registrere dette. Registeret er ikke komplet, men mye å lese alikevel. Mangeav disse personene er også å finne i Fanteopptegnelsen fra 1862

Avskrift av listen fra 1866