Herre og omegn 

  Anne-Lise's aner

  Tore's aner

  Kilder

  Bibliografi

  Linker

  Artikler

      Anne-Lises quilting

   

  Hjem

Sist endret

12.03.2007

 Kilder fra Bolvig Jernverks arkiv 


I forbindelse med et besøk på Riksarkivet har jeg skrevet av noen lister fra arkivet etter Bolvig Jernverk PA 48 pakke 58


Disse listene er lagt ut nå

Fortegnelse over skolebarn på Bolvig 1841
Fattige på Herre og Wold 1844 og 1851
Skatt til fattigvesenet på Wold i 1844
Skatt til skolevesenet på Herre i 1845