Asdal skole                           

  Slektsiden    Anne-Lise's aner   Tore's aner   Kilder   Bibliografi   Linker   Artikler   Mail          Sist endret 30.12.2005

Kilde: Manntall 1903 - Asdal og Sortebogen krets

Tilsvarende manntall for Herre Krets 

Asdal nedre   Asdalrønningen   Asdalfjæra     Asdal øvre   Asdalstrand   Asdalsæter   Asdaltangen   Berg    Garstad   Garstadrønningen  Hestekaasa    Klæp   Klæpsæter    Larønningen    Sagstuen   Silleberget   Sortebogen   Sortedal  Sortedaleie      Stoe   Svarstad  Tveten    Tvetenstrand

Antall personer: 234


Tveten
Peder Eliassen Gaardmand, enkemand 1832
Elias Pedersen Sønn, gift 1868
Kirsten Helene Zakariassen Hustru 1862
Lars Kjælsen Tjener 1891
Tvetenstrand
Nils Sørensen Gaardmand, enkemand 1827
Anne Marie Sørensen Datter, u.g 1856
Thorvald Nilsen Dattersøn, u.g 1882
Nora Nilsen Tjener 1886
Abraham Nilsen Huseier, Isformand 1864
Kirstine Hansen Hustru 1867
Nils Abrahamsen Sønn 1887
Hans Abrahamsen Sønn 1889
Søren Abrahamsen Sønn 1894
Marie Abrahamsen Datter 1890
Andrea Abrahamsen Datter 1892
Asdal nedre
Peder Tronsen Gaardmand, u.g 1852
Topp Kristen Tronsen Gaardmand, u.g 1855
Anne Tronsen Tjener, u.g 1850
Josef Halvorsen Arbeider, u.g 1881
Karl Olsen Gaardmand, u.g 1874
Gunnar Olsen Gaardmand, u.g 1877
Hans Olsen Arbeider, u.g 1872
Gurine Hansen Enke  1840
Marie Olsen Tjener 1880
Asdalrønningen
Abraham Larsen Gaardmand 1860
Anne Kirstine Hustru 1858
Laurits Abrahamsen Sønn 1888
Simon Abrahamsen Sønn 1890
Marius Abrahamsen Sønn 1892
Paulus Abrahamsen Sønn 1895
Mathilde Eriksen Tjener, u.g 1870
Marie Larsen Tjener, u.g 1878
Karl Torkildsen Huseier, arbeider 1871
Marie Isaksen Hustru 1877
Ingeborg Gurine Tallaksen  Enke 1839
Lars Levorsen 1875
Marie Jakobsen Hustru 1873
Elis Larsen Datter 1896
Asdalfjæren
Andreas Olsen Huseier, arbeider 1861
Topp Bergit Torkildsen Hustru 1860
Marie Andreassen Datter 1885
Thoresius Andreassen Sønn 1888
Lars Andreassen Sønn 1891
Martinius Andreassen Sønn 1893
Asdal øvre
Ole Mikkelsen Gaardmand 1852
Anne Kirstine Hustru 1853
Mikael Olsen Sønn 1881
Nilette Olsen Datter 1884
Nils Olsen Sønn 1889
Marie Olsen Datter 1884
Olga Olsen Datter 1893
Gurine Mikkelsen Enke, føderåd 1825
Thor Nilsen Stedsøn arbeider, ug 1877
Anders Kristian Eriksen Gaardmand 1850
Anne Elise Eriksen Hustru 1850
Erik Andersen Sønn 1890
Hans Jakob Andersen Sønn 1893
Anna Jørgine Andersen Datter 1881
Marie Petronelle Andersen Datter 1884
Anne Margrethe Andersen Datter 1886
Even Tjener 1884
Asdalstrand
Jakob Isaksen Huseier, arbeider 18
Topp Karen Hansen Hustru 1864
Isak Jakobsen Sønn 1884
Andrea Jakobsen 1891
Knud Andersen Gaardmand 1849
Saafie Svendsen Hustru 1861
Kirsten Knudsen Enke 1827
Isak Abrahansen  Arbeider, enkemand 1870
Søren Isaksen Sønn 1895
Kristian Johansen Arbeider 1875
Anna Bertea Hustru 1880
Lars Gundersen Arbeider 1865
Elise Hansen Hustru 1869
Gunelius Larsen Sønn 1892
Andre Larsen Datter 1894
Stoe - Asdalstrand
Jens Jensen Arbeider 1865
Hanna Thomassen Hustru 1872
Marius Jensen Sønn 1893
Petra Jensen Datter 1895
Dortea Folkmandsen Enke 1845
Marie Folkmandsen Datter 1877
Mathilde Folkmandsen Datter 1875
Stoe - Asdaltangen
Nils Halvorsen Prambygger 1842
Ingeborg Kristensen Hustru 1836
Peder Nilsen Prambygger, sønn, gift 1881
Karen Jonassen Hustru 1885
Kristen Nilsen Arbeider, sønn 1876
Asdaltangen
John Sivertsen Prambygger. Enkemand 1820
Topp Søren Jonsen Sønn, Arbeider, u.g 1866
Inger Johnsen Datter, u.g 1863
Nils Johnsen Prambygger. Enkemand 1853
Anna Nilsen Datter 1882
Elise Nilsen Datter 1885
John Nilsen Sønn 1889
Pauline Nilsen Datter 1893
Anders Hansen Prambygger, u.g 1848
Severing Hansen Ugift 1850
Silleberget
Nilea Hansen Enke 1849
Hans Nilsen Sønn, Arbeider, Gift 1876
Kirstine Nilsen Hustru 1881
Karl Toresius Nilsen Sønn, Arbeider  1880
Søren Nilsen Prambygger. Enkemand 1831
Hans Sørensen Sønn, Arbeider, u.g 1865
Karen Hansen Datter, u.g 1878
Andreas E. Aamodt Skomager, enkemand 1848
Ole Matisen Snekker 1849
Maren Hansen Hustru 1847
Olaf Olsen sønn 1887
Maren Olsen Datter 1889
Mandus Olsen Sønn 1892
topp Marta Olsen Datter 1894
 
Sortebogen
Thor Andersen Gaardmand 1835
Anne Margrethe Andersen Hustru 1848
Isak Hagbart Thorsen Sønn 1886
Aavet Marie Thorsen Datter 1876
Laura Thorsen Datter 1882
Malakias Thorsen Sønn 1890
Anders Thorsen Gaardmand 1869
Margrethe Thorsen Hustru 1863
topp Thorleif Andersen Sønn 1895
Even Halvorsen Gaardmand 1851
Pauline Halvorsen Hustru 1859
Ida Halvorsen Tj 1895
Anders Torsen Berg Tømmermand 1862
Alete Thorsen Hustru 1865
Thor Andersen Sønn 1887
Berthea Andersen Datter 1890
Jenni Andersen Datter 1892
Ingeborg Andersen Datter 1896
Andreas Andersen Sønn 1897
Karen Svendsen Landhandler 1868
Simen Olsen Gaardmand 1872
Hansine Olsen Hustru 1876
Thomine Olsen Ugift 1865
Marie Olsen Ugift 1855
Olga Olsen Ugift 1888
Sagstuen, Sortedal
John Olsen Sømand 1874
topp Elise jonsen Hustru 1878
Peder Jonassen Arbeider 1850
Jensine Jonassen Hustru 1850
Anna K. Jonassen datter 1876
Paul Jonassen Sønn 1882
Marie Jonassen Datter 1887
Helga Petra Jonassen Datter 1890
Hestekaasen
Severin Sørensen   1870
Ingeborg Sørensen 1875
Larønningen
Abraham Andersen 1856
Kirstine Abrahamsen Hustru 1854
Inga Abrahamsen Datter 1888
Anders Abrahamsen Sønn 1891
Maren Mathiassen Tjener, u.g 1838
Garstadrønningen
Ole Hansen Gaardmand 1849
topp Anne Hansen Hustru 1848
Ole Hansen Sønn 1886
Nils Hansen Sønn 1889
Hans Petter  Hansen Sønn, gift 1877
Martha Hansen Hustru 1880
Herbjørn Halvorsen 1828
Zakine Zakariassen Hustru 1822
Gunda Zakariassen Datter (må være feil) 1879
Garstad
Thor Zakariassen Gaardmand 1829
Kirsten M Svensen 1851
Sven Thorsen Sønn 1881
Anders Thorsen Sønn 1884
Elias Thorsen Sønn 1888
Karen Thorsen Datter 1870
Aavet Thorsen Datter 1877
Thora Thorsen Datter 1890
Andreas Zakariassen Gaardmand 1835
Jensine Hansen Hustru 1845
Josefine Zakariassen Datter 1886
Zakine Zakariassen Datter 1880
topp Jens Zakariassen Sønn 1882
Kristian Zakariassen Sønn 1886
Berg
Laurits Svensen Gaardmand 1844
Anne Zakariassen Hustru 1858
Sven Lauritsen Sønn 1878
Isak Lauritsen Sønn 1885
Marie Lauritsen Datter 1882
Lars Svensen Arbeider, ugift 1841
Emilie Husholder, svensk 1863
Elias Nilsen Forpagter 1874
Halvor Nilsen Forpagter 1881
Mette Nilsen Tjener 1869
Lars Jakobsen Tjener 1888
Kjel Larsen Gaardmand 1844
Marie Mikkelsen Hustru 1855
Mikael Kjælsen Sønn 1893
Andreas Kjælsen Sønn 1895
Sortedal
Susanne Andersen Enke 1837
Martinius Andersen Sønn 1876
Edvard Andersen Sønn 1879
Ingeborg Andersen Datter 1873
Johanne Halvorsen Enke 1853
Severin Olsen Arbeider 1875
Amalie Amundsen 1875
Gustav Gunarsen Arbeider, ugift 1875
topp Johannes Olsen Tjener 1885
Zakarias Andersen 1852
Amalie Andersen Hustru 1856
Anders Zakariassen Sønn 1881
Thor Zakariassen Sønn 1884
Berthea Zakariassen datter 1877
Katrine Zakariassen Datter 1890
Elise Zakariassen 1896
Sortedaleie
Simen Nilsen Arbeider, enkemand 1840
Karine Olsen Enke 1865
Johannes Olsen Sønn åb. 1885
Klæp
Knud Levorsen 1855
Hanna Andreassen Hustru 1862
Andreas Levorsen Sønn 1891
Lars Levorsen Sønn 1892
Mathias Levorsen Sønn 1894
Jakob Levorsen Sønn 1895
Svarstad
Laurits Svensen Gaardmand 1857
topp Maren Isaksen Hustru 1865
Sven Lauritsen Sønn 1890
Isak Lauritsen Sønn 1893
Anna Lauritsen Datter 1896
Hans Andreassen Gaardmand 1821
Andrea Hansen Hustru 1828
Søren Hansen Sønn, gift 1873
Anna Sørensen Hustru 1881
Isak Hansen Gaardmand 1850
Oline Levorsen Hustru 1862
Inga Isaksen datter 1890
Lovise Isaksen datter 1892
Hans Isaksen Sønn 1894
Klæpsæter
Ole Larsen Gaardmand 1843
Marie Levorsen Hustru 1849
Asdalsæter
Maren Larsen 1850
Ole Fredriksen Graastensmurer 1864
Severin Pedersen Arbeider 1867
topp