Jesu anetavle     Jesus siden      Dagens ord     Bibelordbok

 Familien vår

 Patchwork

 Slektsiden

 Granlyslekt 

 Asdal

 Bamble Frikirke

 Jesus_siden

 Andre  linker

 

   

                     

Sist oppdatert: 07.04.2003

 Denne siden står snart for tur til å bli ferdigstilt,

Vi kan ikke gjøre noe som får Gud til å elske oss mindre, men heller ikke noe som får Han til å elske oss mere. Hans kjærlighet til oss er konstant. Men han har også bestemt at det er bare en vei til Himmelen, og den heter Jesus Kristus.

Det er ikke våre gode gjerninger som frelser oss, men vår tro på at Jesus døde for våre synder og sto opp igjen. Rett og slett tar imot det tilbudet om frelse vi har fått ved Jesus Kristus. Og denne troen  bør drive fram gode gjerninger hos oss.